Според ново проучване често срещан медикамент, който се използва при тревожни състояния, появяващи се при пациенти с деменция не е по-ефективен от плацебо терапия и дори може да увеличи риска от леталитет.

 

Учени от Университета на Плимут наблюдават действието на антидепресанта Mirtazapine при пациенти с деменция. В този университет се правят редица изследвания. Той е локализиран предимно в Плимут, Англия.


 

Главен изследовател на проучването е проф. Субе Банерджи, който е изпълнителен декан на Факултета по здравеопазване и експерт, специализиран по темата за деменция в университета на Плимут

 

Медикаментът Mirtazapine, който представлява норадренергичен и специфичен серотонинергичен антидепресант, се използва за лечение на едини от най-често срещаните невропсихологически симптоми на заболяването - тревожност и изнервно състояние. Те се характеризират с неподходяща вербална, вокална или двигателна активност и често включват физическа и вербална агресия.

 

Първоначалното лечение на различните нарушения при пациентите трябва да бъде алтернативно и немедикаментозно. Ако тази терапия не повлиява състоянието се преминава към прием на лекарствени вещества.

 

Учените разглеждат влиянието на Mirtazapine, за да разширят информацията за неблагоприятните ефекти на антидепресантите върху пациентите с деменция. Тяхното проучване е публикувано в сп. The Lancet.

 

Изследователите наблюдават 204 пациента с доказана или вероятна болест на Алцхаймер. Някои от тях се лекуват с медикамента, а други приемат плацебо.

 

След 12 седмици лечение с него, резултатите при тези пациенти не показват подобрение в тревожното им състояние.

 

Рискът от леталитет след 16 седмици при лечение с Mirtazapine е значително завишен, докато при другата група не е така.

 

Деменцията е много често срещано неврологично нарушение, което се наблюдава предимно при възрастни хора. По света са засегнати около 42 милиона души.

 

Възможните симптоми на това заболяване са основно когнитивни нарушения като забравянето на различна информация, дезориентация и объркване, възможно е нарушение на съня и други.

 

Деменцията може да прогресира с времето и да причини сериозни затруднения в ежедневието на хората. Непълноценния им живот допринася за влошаването на тяхните симптоми и цялостното им състояние.

 

Заради честотата на деменцията сред населението е необходима разработката на високо ефективни терапии. Учени активно работят за подобряване в методите на лечение на тези пациенти.

 

Източници:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01210-1/fulltext