Проучване от голям мащаб разкри ключови различия в структурата на мозъка при хора с анорексия нервоза и такива, които не страдат от заболяването.

 

Анорексията е сериозно нервно-психично разстройство, характеризиращо се с нарушена самооценка на засегнатия човек, което води до драматични проблеми в храненето. Хората, които страдат от анорексия ограничават своето хранене значително, в резултат на което тяхната телесна маса много се понижава.


 

В Обединеното кралство са засегнати над четвърт милион души на възраст на и над 16 години. Поради тази причина проучването, което разкри съответните различия в мозъка, е координирано от невролози от Университета в Бат, Великобритания.

 

Изследователският екип е международен и в него са включени и учени, които работят в Техническия университет в Дрезден, Германия, специалисти от Медицинското училище Icahn в Маунт Синай, Ню Йорк и от Кралския колеж в Лондон.

 

Биологичните фактори, отговорни за анорексията са добре известни. Въпреки това причината някои хора да развият това заболяване, а други не, не е добре изяснена.

 

Според проведеното изследване, хората с анорексия имат по-малки субкортикални обеми, размери на дебелината на кората и на кортикалната повърхност. Пониженият размер на мозъка е значителен и се смята, че това е причина за загуба на мозъчни клетки или на съществуващите аксони помежду им.

 

С помощта на близо 2000 изображения получени след ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), специалистите забелязват, че мозъкът на хората с анорексия е значително редуциран по размер и форма - между два и четири пъти, в сравнение с този, при пациенти, които страдат от депресия, обсесивно-компулсивно разстройство и от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).

 

Възможно обяснение за това драстично намаляване на размера на техния мозък може да бъде значително понижения им индекс на телесна маса (BMI).

 

Въз основа на получените резултати, специалистите подчертават важността от ранното лечение на заболяването анорексия, което да предотврати дългосрочните, структурни промени в мозъка.

 

До момента прилаганото лечение обикновено включва форми на когнитивно-поведенческа терапия и стимулира повишаването на телесната маса. В повечето случаи резултатите след терапия са ефективни и се наблюдава положително въздействие върху мозъчната структура на пациентите.

 

Проучването е публикувано в сп. Biological Psychiatry.

 

Референции:

Restored Individuals with Anorexia Nervosa—A Coordinated Analysis by the ENIGMA Eating Disorders Working Group, Biological Psychiatry (2022)

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(22)01290-2/fulltext