Ново проучване разкрива, че пациенти с по-високи или по-ниски от нормалните нива хемоглобин имат повишен риск от развитие на деменция.


Изследователи от медицинския център Еразъм в Ротердам, Холандия, в края на миналия месец публикуват резултатите си от проучване в списанието Neurology, което цели да проследи връзката между нивата на хемоглобин, анемията и деменцията. По-ранни проучвания също разкриват наличие на връзка межу анемията и деменцията, но проследяването на пациентите било само три години. Краткото време на проследяване и невъзможността за ранно поставяне на диагнозата деменция, поради прикрити симптоми, може да обясни резултатите.


Затова в новото проучване изследователите решават да удължат този период на проследяване за по-пунктуална интерпретация на резултатите. Броят на изследваните лица бил 12 305, а средната възраст на лицата била 65 години. Никой от участниците нямал деменция в началото на изследването. Преди началото на изследването, на участниците била взета кръв за установяване нивата на хемоглобин и било установено, че 6,1% от тях са с анемия (745 участници). Установено било, че с напредване на възрастта мъжете са по-склонни към развитие на анемия, докато при жените тенденцията нараствала в периода след менопаузата. В следващите 12 години от проследяването, 1520 от изследваните лица развили деменция. Изследователите имали достъп до ЯМР на мозъка на 5319 от лицата, като оценили мозъчното оросяване, признаци за наличие на церебрално-васкуларни заболявания и връзката между отделните зони в мозъка.

 

При анализирането на резултатите, изследователите изключили всички участници с различни рискови фактори (възраст, пол, BMI, тютюнопушене, алкохол, диабет, нефропатия и повишени плазмени нива на холестерол), които биха компроментирали интерпретацията на резултатите. Според установените резултати, в сравнение с хората без анемия, пациентите с анемия имат 34% по-висок риск от развитие на деменция и 41% от Алцхаймер. При анализирането на резултатите от ЯМР резултатите били сходни – пациентите с повишени или понижени нива на хемоглобин имали по-голям брой лезии в бялото мозъчно вещество и влошени връзки между отделните центрове. Изследването още показало, че пациентите с анемия имат 45% по-висока честота на възникване на микрокръвоизливи в мозъка.


Изследването не доказва, че връзката между анемията и деменцията е пряка – възможно е да става въпрос за сложна метаболитна връзка, в която игрят роля витамин B9, B12 или желязо.


Хемоглобинът е основният протеин на еритроцитите, който е изграден от хема и глобин. Ролята му в организма е да свързва кислорода и да го пренася до всички клетки в тялото.


Понижените нива на хемоглобин водят до хипоксия в някои зони на мозъка и инфламаторни процеси. Вероятно това е патофизиологичният механизъм, който обяснява връзката между невродегенеративните процеси като Алцхаймер и деменция и анемията. Алтернативно патофизиологично обяснение за развитието на деменция при пациенти с анемия е дефицитът на желязо. То играе важна роля при синтеза на различни невротрансмитерни молекули, нормалната митохондриална функция и миелинизацията на нервите.


Впечатление на изследователите направило обаче, че и повишените нива на хемоглобин също се асоциират с по-висок риск от развитие на деменция. Възможното обяснение за това е, че повишените нива на хемоглобин правят кръвна по-вискозна, което затруднява преминаването ѝ към малките кръвоносни съдове и отново води до хипоксия.


Недостатък на проучването е, че не били изследвани нивата на желязо и витамин B12 и B9, които вероятно също играят ключова роля в процесите. Друг недостатък е, че в изследването доминирали лица от европеидната раса, което означава, че при различните раси може зависимостта да е различна.


Изследователите подчертават, че вбъдеще честотата на деменция се очаква да нарастне многократно и особено в региони с по-висока честота на анемия сред населението.


Необходими са обаче нови изследвания, които да установят връзката с плазмените нива на желязо и витамин B12 и B9. Възможно е това да доведе вбъдеще до нови подходи за лечение на невродегенеративните заболявания.