Екип от учени дават нова перспектива за патофизиологията на болестта на Алцхаймер. Те разглеждат заболяването като хронично автоимунно състояние, което атакува мозъка.

 

Екипът включва учени от Krembil Brain Institute, който е част от университетска здравна мрежа.


 

Болестта на Алцхаймер е най-често срещаната форма на деменция, която засяга над 50 милиона души в световен мащаб. Заболяването се развива бавно и проресира с времето.

 

Невинаги диагнозата е поставена навреме. Това е причина за късното включване на медикаменти, които биха могли да облекчат симптомите на засегнатите хора, да подобрят качеството им на живот, както и да забавят прогресията на заболяването.

 

Въпреки множеството разработени изследвания за болестта на Алцхаймер през последните десетилетия, все още не е разкрит ефективен метод за предотвратяването му и възвръщане на вече изгубени когнитивни функции.

 

Повечето от подходите в проучванията за болестта на Алцхаймер се основават на теорията, че протеинът бета-амилоид се натрупва по необичаен начин в мозъка, в резултат на което той убива множество клетки в него.

 

Екипът от специалисти на Krembil Brain Institute, от друга страна, разработва нова теория.

 

Изследователите правят всеобхватен анализ на голям обем от информация, която е публикувана за Алцхаймер. Те комбинират данни от собствените си проучвания с такива в редица научни списания.

 

В резултат на което стигат до заключението, че откритият в мозъка бета-амилоид не е нетипичен.

 

Те предполагат, че той действа като имунопептид, който би могъл да възстановява нарушения, възникнали в резултат на травма на главата, както и такива, предизвикани от вирус или бактерия.

 

Според изследавателите в някои случаи бета-амилоидът не може да направи разлика между бактериите и мозъчните клетки, което може да доведе до атакуване на собствени мозъчни клетки. Този механизъм на действие срещу собствени клетки в организма е основата на автоимунните заболявания.

 

Промяната на възприятията за болестта на Алцхаймер като автоимунно заболяване и бета-амилоида като нормална част от човешката имунна система биха могли да доведат до разработката на нови и по-ефективни методи на лечение.

 

Проучването е публикувано в сп. Alzheimer's & Dementia.

 

Референции:

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12789