Самоувереността и вярата в постигането на високи цели, въпреки трудностите, добавя години живот. Освен това тези хора, водят по-здравословен начин на живот, коментират изследователи от американските университети Рочестър и Брандайс, а тези ефекти се откриват по-често сред хората с по-ниска степен на образование.

С представеното в онлайн изданието на сп. Health Psychology проучване екипът добавя допълнителни детайли към констатациите на предишни, от които се твърдеше, че при по-ниско образованите се наблюдава по-кратка продължителност на живота от завършилите колеж или университет. Според научния екип може да е вярна и едната и друга констатация, защото и в двата случая е важно друго правило и това си има обясними причини.

Психолозите констатират, че сред по-малко образованите, но притежаващи добър самоконтрол, делът на ранно настъпила кончина е три пъти по-нисък в сравнение с хората, които губят самоконтрол. Според учените притежанието на подобни лични качества очевидно компенсират съществуващия риск за кратка продължителност на живота при по-ниско образованите и елиминират разликите в двете групи по този показател.

NEWS_MORE_BOXЗа твърдението си учените са използвали данните на 6000 души, участвали в национално американско проучване на хора в средната възраст, подкрепено от Националния институт на възрастта в САЩ.