Хората с по-ниски нива на допамин реагират по-агресивно в дадени ситуации, обясняват специалисти. Заключението от изследването е изненадващо дори за учените.

В него взимат участие 18 души на около 20-годишна възраст. Доброволците са поставени в конфликтни ситуации. Освен реакциите им, е проследявано и нивото им на допамин посредством мозъчен скенер.

Резултатите показват, че при по-ниски нива на допамин се наблюдават агресивни реакции. Очакванията на изследователите са били по-високите нива на допамина да се отразят в агресивното поведение, а не обратното.

Резултатите от проучването трябва да се приемат за предварителни до публикуването им в рецензирано медицинско списание.

Допаминът изпълнява функцията на невротрансмитер и хормон в процесите на мозъка. Получава се чрез синтез на леводоп (3,4-дихидрокси-L-фенилаланин) и е свързан с метаболизма в организма.

От допамин се произвеждат редица невротрансмитери като епинефрин (адреналин) и норепинефрин (норадреналин).

NEWS_MORE_BOX

 

Функциите си в организма, допаминът осъществява чрез активиране на специфични метаботропни рецептори. Рецепторите се състоят от седем мембранопроходни сегмента, разделени на пет класа D1, D2, D3, D4 и D5. Всеки клас отговаря за определена функция в организма.

Като невротрансмитер, допаминът участва в регулирането на множество процеси в централната и периферна нервна система. Като хормон взима участие в регулацията на бъбреците.


 

Хипо - или хиперфункцията на допамина водят до редица психични и неврологични заболявания. В тази група попада и болестта на Паркинсон.