Афантазия е състояние, при което хората не могат да изградят образ в главата си, независимо дали образа ще е на нещо, с което редовно се срещат в ежедневието си.

 

Това е рядък феномен, срещащ се на около 1 от 50 човека. Съществуват два вида „сляп мозък“ – придобит, вследствие на неврологична травма или депресивни състояния, или вроден, присъстващ от самото раждане.


 

За първи път в медицинската литература състоянието е описано през 1880 г. от Францис Галтън и чак през 2015 г. бива наречено „афантазия“.

 

Хората с липса на въображение се срещат с много различни проблеми в ежедневието си. Липсата на възможност да си представиш лицето на човек или място, на което си бил, може да бъде натоварващо и да създава социално напрежение.

 

Въображението играе огромна роля в ежедневието – от избора на дрехи, спомените, изграждането на идеи и планирането на различни аспекти от личния живот.

 

Интересен факт за хората с това състояние е, че сънуват. Образите не са толкова ярки и се случва рядко, но това показва, че е възможно неволното визуализиране да е непокътнато за сметка на волевото, което е нефункционално.

 

Група от хора, при които състоянието е на лице, биват помолени да нарисуват стая, в която са били преди минути по спомен, а след това и гледайки от снимка.

 

При рисуване по спомен, предметите в стаята са далеч по-малко от реалното, техните цветове са по-бледи и времето за приготвяне на рисунката е малко.

 

Хората с афантазия използват и повече символи и думи, за да опишат някои от предметите в рисунката си, вместо да го рисуват.

 

Възможно е, вербалното кодиране да е решението на тези хора в проблема с визуализационните способности – те не си спомнят как изглежда предмета, но знаят, че го има. Някои изследователи дори твърдят, че благодарение на тези компенсаторни механизми, при тези хора е по-трудно да се изградят неправилни спомени.

 

При създаване на рисунка от снимка резултатите са добри и не се различават от тези на човек с пълни визуализационни възможности. Някои от хората, твърдят, че вместо да копират стаята от снимката, те се стараят по-скоро да запомнят лист с мебели, които има в нея.

 

Източник:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/aphantasia-the-inability-to-visualize-images#Seven-to-nine-details