Абортът не повишава риска за увреждане на психичния статус на жената, сочи ново проучване. Според предварителни данни депресиите и тревожността са по-чести сред жени с прекъсната бременност. Резултатите от подобни проучвания обаче обикновено не са достоверни, тъй като не е правена разлика между това дали абортът е при желана или нежелана бременност. Не е отчитано и социалния статус на жените, както и употребата на медикаменти, предизвикващи зависимост. Не е взета под внимание и предразположеността към психично заболяване.

Понастоящем няма данни, че прекъсването на нежелана бременност може да увреди менталния статус. По-голямата честота на разстройствата сред жени с аборт се обясняват с лошия социален статус, а също и някои зависимости, които водят до рисково поведение и нежелано зачеване.