Деменцията засяга все по-голяма част от населението. Различните видове деменция се дължат на множество причини. Доклад, съставен през 2020 г. от The Lancet, е представил няколко модифицируеми рискови фактори, които, действайки съвкупно, са причина за 40% от случаите на деменция. Това подчертава възможностите за превенция или забавяне на прогресията на когнитивния спад чрез някои промени в начина на живот.

Контрол на хипертонията

Ключово значение има стремежа към поддържане на систолно кръвно налягане в стойности около 130 mm Hg или по-ниски при достигане на 40-годишна възраст. Проучванията са показали, че ефективният контрол на кръвното налягане в средна възраст намалява риска от нарушения в когнитивния капацитет и деменция, но също предпазва от инфаркт и инсулт.


Защита на слуха

Важно е да се избягва излагане на звуци с прекалено висока честота, тъй като това ще допринесе за превенция на прогресивната загуба на слуха. При наличие на изменения в слуховия капацитет е важно да се назначи своевременно лечение и профилактика, тъй като това понижава риска от когнитивен спад през трите години, които последват поставянето на диагнозата.

Грижа за предотвратяване на замърсяването на околната среда

Все повече проучвания показват връзката между замърсяването на въздуха от газове и миниатюрни частици, които се отделят от дейността на автомобилите и промишлеността, с когнитивния спад и деменцията. Стремежът към стабилно подържане на качеството на въздуха допринася за намаляване на риска от деменция.

Превенция на черепно-мозъчните травми

Физическите травми на мозъка и черепа могат да доведат до нарушения в нормалната функция на мозъка. Ето защо е важно да се осигури защита на главата и употреба на защитни средства при практикуване на групови спортове или управление на велосипеди и мотоциклети.

Ограничаване на консумацията на алкохол и тютюнопушенето

Отдавна е установено, че прекомерната консумация на алкохол е свързана с увреждане на мозъчната дейност и повишен риск от деменция. Ето защо е важно да се ограничи неговият прием в дългосрочен план. Тютюнопушенето, от своя страна, също увеличава риска от деменция. Отказът от тютюнопушене на възможно по-ранна възраст би могъл да предостави възможности за намаляване на риска.

Поддържане на когнитивния капацитет

Установено е, че по-високото образователно ниво е свързано с по-нисък риск от развитие на деменция. Това е така, тъй като образователният процес осигурява поддържане на когнитивната функция на мозъка. Изграждането и поддържането на социалните взаимоотношения също е важно за здравето на мозъка.

Спазване на балансирана диета и практикуване на редовна физическа активност

Отдавна е известно правилото, че това, което е полезно за сърцето, е полезно и за мозъка. Изграждането и спазването на балансиран и пълноценен хранителен режим, който осигурява високи количества плодове, зеленчуци и полизни мазнини, допринася за поддържане на здравословно телесно тегло и превенция на затлъстяването. Всичко това намалява риска от хипертония, високи нива на холестерол в кръвта и диабет, които са фактори, допринасящи за развитие на деменция по-късно през живота. Редовната физическа активност в рамките на 150 минути на седмица осигурява поддържане на сърдечносъдовото здраве и превенция на деменцията.

Осигуряване на пълноценен сън

Сънят е от ключово значение за здравето на мозъка. Той позволява правилно съхранение и обработване на информацията, което допринася за повишен капацитет за учене и запаметяване. Някои проучвания са показали, че нарушенията на съня, каквато е сънната апнея, са свързани с повишен риск от развитие на деменция. Достатъчният сън е един от елементите в начина ни на живот, които могат да осигурят превенция на когнитивния спад.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2023-02-ways-dementia.html