Американско проучване установи, че почти 17 процента от възрастните, живеещи в условия с ниско качество на обслужването и с леко до умерено увреждане на познавателните способности, страдат от депресия. Влошаването на познавателните умения се изразява в известна умствена ретардация и смущения в запаметяването.

Недиагностицираната депресия с по-голяма вероятност ще доведе до физическа симптоматика като нарушения на съня, апетита. Специалисти предупреждават, че депресията не е нормално, съпътстващо остаряването, явление, дори ако възрастният е настанен в специален дом.

Затова и персоналът на тези заведения трябва да бъде обучен в тази насока - за разпознаване и борба с депресията, смятат специалисти.