Безплодието е все по-разпространено в световен мащаб. Някои пъти причините са в мъжкия организъм и могат да се дължат на хормонални нарушения, неспособност на сперматозоидите да проникнат до маточните тръби, нарушено производство на сперматозоиди и инфекции на половите органи. Установено е, че именно тези инфекции са причината за 10% от случаите на безплодие.

 

Проучване, извършено от Pathogens, е показало влиянието на инфекцията с Escherichia coli върху качеството на спермата. Повечето инфекции се предизвикват от стафилококи, стрептококи, ентерококи, но E.coli е причината за почти 80% от случаите на бактериален простатит. Тази бактерия влияе на функциите на сперматозоидите и тяхната способност да оплождат яйцеклетката. Това включва промяна в подвижността на сперматозоидите, тъй като яйцеклетката и сперматозоида се сливат при контакт с въглехидратните остатъци на клетъчната повърхност на E.coli, които се срещат главно върху нейните тип 1 и Р реснички.


 

Тип Р ресничките, при контакт с галактозилови остатъци от повърхността на сперматозоида, предизвикват слепване на неговата глава и опашка. Тип 1 ресничките, при контакт с манозни остатъци по повърхността на сперматозоида, са свързани със сливане на главите на два сперматозоида. Друга причина за намалена подвижност или абсолютно обездвижване на сперматозоидите се дължи на намалена функция на митохондриалната им мембрана при контакт с бактерии. Този контакт уврежда главата на сперматозоидите, нейната способност да прониква в яйцеклетката и се свързва с повишено унищожаване на мъжките полови клетки. Също така увеличеното ниво на свободни радикали предизвиква увреждане на липидните мембрани на сперматозоидите и техния генетичен материал.

 

Проучването е проследило влиянието на контакта на сперматозоидите с външните мембранни мехури на E.coli, които съдържат, наред с други неща, фактори, свързани с тяхната способност да предизвикват инфекция - протеини и токсини. Тези мехури предпазват бактерията от имунната защита на организма, доставят токсини и други имуномодулатори.

 

За целите на проучването такива мехурчета, изолирани от E.coli, са били добавени към проби от семенна течност, за период от 30 до 90 минути. След това е била оценена подвижността, преживяемостта и структурата на сперматозоидите. 

 

Установено е, че функциите на сперматозоидите са били понижени след контакт в рамките на 45 минути. След 90 минути в пробите са преобладавали неподвижни спематозоиди. Освен това, тези мехури предизвикват натрупване на свободни радикали в шийката на сперватозоида и след 90 минути, тяхната коннцентрация вече е била 40%. По-продължителното време на контакт е било свързано и с повишено увреждане на ДНК. Въпреки това, не е била установена промяна в морфологията на сперматозоидите, което се обяснява най-вероятно със зътрудненото им наблюдение поради покриването с тези мембранни мехурчета. Установено е, че контактът от един час води до увеличена клетъчна смърт. Натрупването на свободни радикали, от своя страна, намалява подвижността и гъвкавостта на сперматозоидите и нарушава производството на енергия, необходима за движението, която се синтезира в митохондриите, разположени в шийката.

 

Референции:

https://www.mdpi.com/2076-0817/11/7/782