Нивата на половите хормони при жени със затлъстяване могат да бъдат частично възстановени чрез понижаване на нивата на кръвната захар, което води до подобряване на плодовитостта.

 

Това показва проучване, публикувано в Journal of Endocrinology.


 

Проучването показва, че променените нива на половите хормони в добре установен лабораторен модел на затлъстяване могат да бъдат частично възстановени от обикновени лекарства за контрол на диабет тип 2, които намаляват нивата на кръвната захар.

 

Много жени със затлъстяване, които имат репродуктивни проблеми, също имат променени нива на половите хормони.

 

В момента няма ефективна терапия за справяне с това.

 

Разработването на терапия, която не само подобрява метаболитното здраве на жените, но и лекува свързаното със затлъстяването безплодие, би било значителен напредък с потенциал да се подобри качеството на живот на много хора.

 

Въпреки че проблемите с плодовитостта са добре установени при жени със затлъстяване, все още липсват ефективни и целенасочени терапевтични подходи за справяне с това.

 

Затлъстяването е нарастваща пандемия в световен мащаб, което означава, че все повече жени са засегнати от репродуктивни нарушения.

 

Проблемите с плодовитостта, свързани със затлъстяването, са сложни, но проучванията показват, че отчасти те могат да бъдат свързани с промени в енергийния метаболизъм, които водят до променени нива на половите хормони.

 

Това от своя страна е свързано с нарушение на менструалния цикъл и овулацията.

 

Хората със затлъстяване са изложени на по-голям риск от развитие на диабет тип 2 и често при тях се наблюдават високи нива на кръвната захар, както и други метаболитни промени.

 

Лабораторен модел с нокаут на ген MC4R (KO) е добре характеризиран модел на затлъстяване, който също е показвал нередовни менструални цикли и променени нива на половите хормони, които водят до намаляване на плодовитостта.

 

Репродуктивният цикъл на този модел и бил подобен на този при жените, тъй като профилът на промените в нивата на хормоните е бил аналогичен, въпреки че е много по-кратък по продължителност.

 

Дапаглифлозин е лекарство, което обикновено се използва за лечение на диабет тип 2, което намалява нивата на кръвната захар и подобрява други маркери за метаболитно здраве, но ефектите му върху репродуктивното здраве и плодовитостта все още не са били изследвани.

 

Учените са изследвали ефектите от лечението с дапаглифлозин върху метаболитното здраве и нивата на половите хормони при лабораторен модел MC4R на затлъстяване.

 

Само след осем седмици лечение, нивата на кръвната захар са били нормализирани, телесното тегло е било намалено, менструалният цикъл е бил нормализиран.

 

Нивата на половите хормони и овулацията са били частично възстановени, в сравнение с контролната група.

 

Данните предполагат, че нормализирането на метаболизма на глюкозата в кръвта с дапаглифлозин при затлъстяване може да бъде обещаващ път за поне частично възстановяване на репродуктивните функции.

 

Това би могло да подобри плодовитостта при жени, за които в момента все още няма друга успешна терапия.

 

Пациентите със затлъстяване са изложени на много по-голям риск от развитие на диабет тип 2, така че известните ползи за здравето от коригиране на нивата на глюкозата в кръвта могат да допринесат за подобряване на плодовитостта при засегнатите жени.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1530/JOE-21-0449