Замърсеният въздух е много често срещан проблем, особено в по-големите градове от страната. Той има сериозно влияние върху здравето на хората.

 

Известно е, че замърсяването на въздуха може да доведе до по-високи рискове за сърдечносъдовата и дихателната система.


 

Освен това обаче е възможно и засягането на мъжката плодовидост. Тази теория е проучена от малък екип от изследователи, свързани с няколко институции в и около Шанхай, Китай.

 

В своето изследване учените откриха доказателства, че мъжете, които живеят в силно замърсени райони, биха могли да имат лоша подвижност на своите сперматозоиди.

 

Подвижността на сперматозоидите представлява възможността им да плуват напред и се счита за мярка на здравето на сперматозоидите.

 

Предходно направени анализи не дават точни резултати относно замърсяването на въздуха и здравето на сперматозоидите.

 

Тази връзка е успешно потвърдена от новото проучване, в което са включени 33 876 мъже от различни клиники за репродуктивно здраве в 130 града в Китай.

 

Участниците са разделени на групи спрямо района, в който живеят и нивото на замърсения въздух в него.

 

Изследователите анализират получените от съответните клиники и медицински специалисти множество изследвания на семенната течност на мъжете.

 

Те се фокусират върху броя на сперматозоидите, тяхната концентрация и подвижност.

 

Връзка между замърсения въздух и количеството продуцирана семенна течност, както и концентрацията на сперматозоидите в нея не е открита.

 

Отбелязана е обаче, връзката на този вредно влиящ фактор на околната среда с подвижността на сперматозоидите.

 

Изследователите забелязват, че при пациентите, които живеят в райони с по-високи концентрации на най-малките видове прахови частици, са с най-ниска подвижност на сперматозоидите.

 

По-конкретно те установиха, че пациентите, изложени на контакт с прахови частици по-малки от 2,5 микрометра, имат средно 3,6% понижена подвижност на сперматозоидите спрямо един мъж с незасегната плодовитост в Китай.

 

При тези, в чиято среда частиците са по-големи - диаметър до 10 микрометра, средният спад в подвижността е 2,44%.

 

Установено е още, че мъжете, които са живяли в силно замърсени зони по време на началните си етапи на производство на сперматозоиди, са с най-изразени нарушения.

 

Проучването е публикувано в сп. JAMA Network Open.

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2022-02-air-pollution-sperm-motility.html

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2789132