Възрастта е основният фактор, който влияе на женската плодовитост, чието качество прогресивно се изменя между пубертета и менопаузата.

 

Женската плодовитост е най-висока между 25- и 29-годишна възраст, впосредствие намалява прогресивно между 35- и 38-годишна възраст.


 

След 40-годишна възраст плодовитостта бързо се влошава.

 

Бременността на 35-годишна възраст е свързана с повече рискове, отколкото на 20- или 30-годишна възраст.

 

Установена е следната зависимост и възможност за забременяване след определена възраст:

  • 75% възможност за забременяване в рамките на период от 12 месеца при опити на около 30-годишна възраст;
  • 66% възможност за забременяване, ако опитите започнат на 35-годишна възраст;
  • 44% възможност за забременяване, ако опитите започнат на 40-годишна възраст.

Установена е 8% вероятност да не се осъществи забременяване, ако опитите започнат на 30-годишна възраст, 15% - при начало на опитите на 35-годишна възраст и 36% - при начало на опитите на 40-годишна възраст.

 

Рискът от спонтанен аборт също се увеличава с възрастта: той е 12-15% преди 30-годишна вързаст и достига до 30% между 40 и 44-годишна възраст.

 

Колкото до плодовитостта, периодът, в който жената е на около 35 години е граничен: плодовитостта намалява, но възможностите за забременяване остават значителни.

 

Те намаляват с всеки изминат менструален цикъл, докато не спаднат значително след 40-годишна възраст.

 

Препоръчва се на двойките, при които не може да се осъществи забременяване след 6 месеца опити и ако жената е на възраст 35-36 години, да извършат консултация със специалст и при необходимост да прибегнат до методите на асистираната репродукция.

 

Какви са рисковете за майката?

Установено е, че бременността на 35-годишна възраст е свързана с повече рискове, в сравнение с бременността на 30-годишна възраст.

 

Някои усложнения се развиват по-често след 35-годишна възраст, като например преждевременно раждане, високо кръвно налягане и диабет по време на бременността.

 

Освен възрастта, се добавя влиянието и на други фактори:

  • Тютюнопушене;
  • Наднормено тегло;
  • Семейна обремененост;
  • Съпътстващи заболявания;
  • Наличие или липса на предишни бременности.

Какви са рисковете за плода?

Рискът от хромозомни аномалии се увеличава при по-висока възраст на майката.

 

Рискът от синдром на Даун при плода е 1/965 при бременност на 30-годишна възраст, рискът е 1/427 при бременност на 35-годишна възраст и 1/214 при бременност на 38-годишна възраст.

 

Рискът от малформации и нарушения в растежа на плода също се увеличават при забременяване на по-висока възраст.

 

Референции:

https://www.passeportsante.net/fr/grossesse/Fiche.aspx?doc=enceinte-apres-35-ans