Въпросът за качеството на семенната течност у мъжете е често обсъждан напоследък. Много експерти са разтревожени от тенденцията на влошаване качеството на семенната течност при мъжете в глобален мащаб, което би довело до репродуктивна криза сред човечеството.


Датско проучване от 1992 г. отчита 50% влошаване качеството на спермата и намаляване на количеството жизнеспособни сперматозоиди в нея за периода 1938-1991 г. Данните досега показват нарастваща тенденция на проблема в глобален мащаб.


Скорошно проучване обаче изнесе нови данни, свързани с репродуктивната способност при мъжете, които са оптимистични. Същата група датски учени събира и анализира проби от семенна течност всяка година, предоставени от датски мъже, на 18-годишна възраст, които се подлагат на изследванията при встъпване на военна длъжност. За последните 15 години 5 000 мъже са предоставили проби за изследване – много по-голяма база, отколкото при предишното изследване.


Данните, публикувани в списание Epidemiology, в действителност не показват влошаване качеството на спермата. Промените в периода 1996-2010 г. се оказват незначителни.


Резултатите обаче не са коментирани от д-р Нейлс Ерик Скейкбийк от университета в Копенхаген, който провежда изследването. Скорошни разработки по темата подчертават нуждата от допълнителни изследвания, които не се основават единствено на качеството на спермата и репродуктивните хормони. Според тях са необходими и показатели за плодовитостта на жените и на двойката като цяло.


В търсене на различни проблеми, свързани с репродуктивните способности, трябва да се обърне внимание и на замърсяването на околната среда, както и на поведенческите, медицински и други фактори, които биха могли да се считат за потенциални за влошаването на репродуктивната способност при мъжете.