Честотата на многоплодните бременности значително се е увеличила през последните 15 години, най-вече поради наличието и широкото използване на индуциращи овулацията медикаменти и методи за асистирана репродукция. Многоплодни са 3% от всички бременности към момента на раждане, а в популацията, лекувана за стерилитет този процент е доста по-висок - 25-30% в резултат на използвани методи на асистирана репродукция (вътрематочни инсеминации, ин витро, ИКСИ). Важно е да се отбележи, че приблизително две трети от многоплодните бременности завършват с раждане на едно живородено дете, поради спирането на развитието на втори ембрион в различни срокове на бременността.

При вътрематочните инсеминации, в резултат на индукция на овулация, е възможно да се образува повече от един фоликул, при който се увеличава рискът от многоплодна бременност. При процедурата ин витро оплождане се провежда контролирана овариална хиперстимулация с цел оптимален добив на яйцеклетки. Продължителното култивиране и селекция на получените ембриони е задължителен етап от прилагането на асистирани репродуктивни технологии (АРТ). Броят на трансферираните в маточната кухина ембриони се определя индивидуално и зависи от много фактори: възраст на жената, качество на ембрионите, поредност на опита, причини за стерилитет и др. За позволения брой трансферирани ембриони в различните Европейски държави съществуват нормативни разпоредби, които са част от законодателството и са съобразени с финансирането на процедурите. У нас този въпрос е регламентиран в Наредба №28 от 20.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването.

Важно е да се знае, че по принцип многоплодната бременност е високорискова както за майката, така и за фетусите. Майчината заболеваемост и смъртност е увеличена в сравнение с тази при едноплодна бременност, поради преждевременно раждане, перинатални кръвотечения, инфекции на пикочните пътища, предизвикани от бременността, хипертония и др.
 

Рискове за майката, свързани с многоплодна бременност

 • спонтанен аборт;
 • кръвоизлив;
NEWS_MORE_BOX

 


 • прееклампсия (3-5 пъти е по-честа при многоплодната бременност);
 • диабет;
 • анемия;
 • полихидрамнион;
 • родоразрешение чрез Цезарово сечение;
 • продължителна хоспитализация.


От друга страна е налице по-голям риск от перинатални усложнения и той е пропорционален на броя на фетусите при многоплодните бременностти. Перинатална смъртност на близнаците е 3 - 4 пъти по-висока, в резултат на генетични и структурни аномалии, недоносеност, хипоксия и травми. Това е особено подчертано при монозиготните близнаци. Дори двуплодните бременности все по-често се приемат като сериозно усложнение от АРТ за двойката, за новородените и за обществото като цяло.
 

Усложнения при фетусите, свързани с многоплодна бременност

 • Преждевременно раждане. Средната продължителност на бременността при един плод е 39 гестационни седмици, 35 гестационни седмици при близнаци и 33 гестационни седмици за тризнаци. Преждевременно раждане се случва при  50% от  двуплодните  бременности и при 90% от триплодните. Делът на близнаци и тризнаци съставлява съответно 7% и 15% от новородените преди навършена 30-та г.с. Тези бебета са по-склонни към развитие на усложнения, свързани с недоносенността и през целия си живот имат здравословни проблеми, свързани с централната нервна система, дихателна система, зрителни органи и други.
 • Многоплодните бременности са с четирикратно увеличен процент на фетуси с ниско тегло при раждане. Рискът от уврежданията е над 25% за бебета с тегло под 1000 г.
 • Родилните травми са два пъти по-често при близнаци, отколкото при едноплодните бременности.
 • Неонаталната смъртност е по-висока при многоплодна бременност в сравнение с едноплодна - при едноплодните е по-малко от 1%, за близнаци – 4,7% и за тризнаци – 8,3%.
 •  

В заключение може да се каже, че многоплодната бременност предполага повишен риск от възникване на патологични усложнения, поради което е добре нейното проследяване и провеждане на самото раждане да се извърши в специализирана клиника с модерна апаратура от отлично подготвени специалисти.


В медицински комплекс „Д-р Щерев” разполагаме със сектор по фетална медицина, в който работят добре обучени, подготвени и опитни специалисти. Разполагаме с модерна апаратура, която позволява прецизна диагностика и предприемане на мерки за навременно отстраняване на диагностицирания проблем за раждане на здраво и доносено бебе.

 

 

 

Д-р Таня Тимева е висококвалифициран специалист в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина.
Завършила е Медицински университет - София, след което специализирала  акушерство и гинекология в Университетската болница „Майчин дом”. През 2000 г. започва редовна докторантура към същата болница, а през 2007 г. получава докторска степен.
Има следдипломни квалификационни курсове в областта на ехографската диагностика, новите репродуктивни методи, колпоскопия, генетика, молекулярна патология и пренатална диагностика на вродените аномалии и наследствени болести.
Печели конкурс към Министерство на образованието и науката за финансиране на научни проекти като ръководител.
Била е консултант на НЗОК по програмата за лечение на безплодието при жената.
През април 2011 г. е избрана за представител на България като клиницист към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) с четиригодишен мандат.
Специализирала е в авторитетни клиники по асистирана репродукция в Солун и Брюксел.
В екипа на доц. Щерев работи от 1998 г.