Стресът е фактор на околната среда, който има множество последствия не само върху психическото състояние, но и върху репродуктивното здраве и общото качество на живот.

 

Лабораторни модели, изложени на стрес, може да имат намален яйчников резерв и намалена плодовитост, показва проучване, публикувано в списанието на Ендокринното общество - Endocrinology.


 

Овариалният резерв е репродуктивният потенциал, останал в двата яйчника на жената въз основа на броя и качеството на яйцеклетките.

 

Една жена се ражда с краен брой яйцеклетки и тялото ѝ не може да произвежда повече.

 

Намаленият яйчников резерв представлява загубата на нормален репродуктивен потенциал в яйчниците поради по-нисък брой или влошено качество на останалите яйцеклетки.

 

Учените са изследвали ефекта на стреса върху яйчниковия резерв, използвайки метод със силни звукови сигнали при лабораторни модели.

 

Устатовено е, че лабораторните модели от женски пол, изложени на тези силни звуци, които водят до стрес, са намалили яйчниковия резерв и плодовитостта си.

 

Извършено е за целите на проучването излагане на лабораторните модели от женски пол на силен звук, предизвикващ стрес, в продължение на три седмици и е бил анализиран ефекта върху нивата на половите хормони, броя и качеството на яйцеклетките, както и способността за забременяване и ефективно оплождане.

 

Учените са открили, че силните звуци намаляват нивата на естрогена и антимюлеровия хормон при лабораторни модели.

 

Естрогенът е част от група хормони, които играят важна роля в растежа и репродуктивното развитие, а антимюлеровият хормон е хормон, произвеждан от яйчниците, който помага за образуването на органите на репродуктивната система.

 

Силните звукови сигнали също намаляват броя и качеството на яйцеклетките и това води до по-ниска оплодителна способност и нарушение в ефективността на вгнездяването на оплодената яйцеклетка в лигавицата на матката.

 

Въз основа на тези открития, сега се предполага, че стресът може да бъде свързан с намален яйчников резерв, поясняват изследователите.

 

Важно е да се определи връзката между хроничния стрес и състоянието на яйчниковия резерв, защото това може да разшири оценката за ограниченията на настоящите клинични интервенции и да предостави ценна представа за въздействието на факторите на ежедневието за намаления яйчников резерв.

 

Референции:

https://doi.org/10.1210/endocr/bqac042