Влиза в сила забраната за доплащане на ин витро процедури, които са финансирани от “Фонд за асистирана репродукция”. Промяната на Постановление 25 е обнародвана в „Държавен вестник“. Така се прекратява практиката болниците да искат доплащане от пациентите над сумата, която фондът осигурява – 5000 лв.

Ако някое лечебно заведение иска повече пари, няма да има право да работи с фонда. Също така се регламентира провеждането поне веднъж годишно на планови проверки на дейността на лечебните заведения, които работят с фонда. Целта е да се защитят максимално правата на пациентите, да се повиши контрола над работата на клиниките и да се постигне по-ефективно изразходване на обществените средства.
   
С промените се оптимизира и дейността на Обществения съвет към фонда като се предвижда да се обновява половината от състава му на всеки 2 години. Представителите на пациентските организации участват в работата му безвъзмездно.

Директорът на фонда занапред ще бъде длъжен да представя отчет за изразходването на средствата за всяко тримесечие на здравния министър.

Центърът „Фонд за асистирана репродукция” е създаден през 2009 г. До
края на 2010 г. в него са подадени над 10 хиляди заявления.

През 2010 г. са финансирани 4360 пациенти в размер на 15 000 000 лева. Една трета от тези случаи или 1386 са завършили с бременности. От тях досега са родени около 1000 деца.