Рискът от инвазивен рак на гърдата при мъжете може да бъде свързан с безплодие, показва ново проучване.

 

За целта на проучването са били изследвани 1998 мъже в Англия и Уелс, диагностицирани с рак на гърдата, като при 112 от тях (5,6%) се е наблюдавало безплодие, а 383 (19,2%) нямат деца.


 

Ракът на гърдата при мъжете е по-рядко срещан, отколкото при жените, и връзката му с безплодието е изследвана само в малки проучвания досега.  

 

Автори от Института за изследване на рака в Лондон са изследвали потенциалната връзка между безплодието и риска от рак на гърдата при мъжете.

 

Проучването се е провело с участието на 1998 мъже, на възраст под 80 години, които са били диагностицирани с рак на гърдата между 2005 и 2017 г.

 

Те са били сравнени с 1597 мъже като контролна група, които не са били кръвни роднини.

 

От тези участници при 80 е установено безплодие в контролната група.

 

Рискът от инвазивни тумори на гърдата е значително свързан с мъжкото безплодие, въз основа на изследване на 47 мъже с рак на гърдата (2,6%), в сравнение с 22 в контролната без рак, но с диагностицирано безплодие (1,4 %).

 

При по-нататъшни изследвания авторите са установили по-голям брой мъже с рак на гърдата (383 мъже), които съобщават, че нямат деца, в сравнение с контролите (174 мъже).

 

Авторите обаче предупреждават, че липсата на потомство не отразява напълно мъжкото безплодие, тъй като мъжете могат да изберат да нямат деца поради редица културни и социални причини.

 

Свързаният риск от рак на гърдата с безплодието не е значителен въз основа на изследванията при 160 мъже с in situ тумори на гърдата - такива тумори се състоят от ракови клетки, които не се разпространяват извън мястото, където са се образували за първи път, в сравнение с 1597 контроли.

 

Данните разкриват, че може да има връзка между мъжкото безплодие и инвазивния рак на гърдата при мъжете.

 

Причините за рак на гърдата при мъжете са до голяма степен неизвестни, отчасти защото е по-рядък и отчасти защото предишните проучвания не са били достатъчно изчерпателни. 

 

Изследвано е и влиянието на редица съпътстващи фактори като тютюнопушене, консумация на алкохол, затлъстяване, заболявания на тестисите и синдром на Клайнфелтър.

 

Безплодието при една двойка може да се дължи както на репродуктивни нарушения при мъжа, ката и при жената и винаги трябва да се съблюдават и двата фактора.

 

Доказателствата, представени в настоящото проучване, предполагат, че връзката между безплодието и рака на гърдата трябва да бъде потвърдена с допълнителни данни.

 

Необходими са изследвания на потенциалните фактори, като хормонален дисбаланс и генетични аномалии, които биха могли да имат значение както за рака на гърдата, така и за безплодието.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1186/s13058-022-01517-z

https://www.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13058-022-01517-z