Ендометриум и ендометриална рецептивност

Една от основните причини за инфертилитет при жената е наличието на проблем с маточната лигавица. Вътрешността на матката е покрита със специален слой, наречен ендометриум, който всеки месец се подготвя за приемане и имплантиране на ембрион. Ако имплантиране не се случи, тогава настъпва менструация или изхвърляне на натрупаната ендометриална лигавица. Сред изключително важните фактори за имплантирането на ембриона в ендометриума е тъй наречената ендометриалната рецептивност или възприемчивост на маточната лигавица.. Ендометриумът е рецептивен (възприемчив), когато е готов за имплантиране на ембриона – това събитие обикновено настъпва между 19-тия и 21-вия ден на менструалния цикъл (или 5-7 дни след овулацията). Този период на рецептивност се нарича „имплантационен прозорец“. Шансовете за имплантиране на ембрион в матката са най-големи по време на този имплантационен прозорец. Извън него, на практика имплантация на ембриона не се получава. При известен процент от жените, този период на възприемчивост на матката е изместен спрямо нормалния, което води до репродуктивни неуспехи, често пъти оставащи неразкрити. Доскоро специалистите разполагаха само с едно средство за изследване на ендометриума – ултразвуковото сканиране, като нямаше достъпни аналитични методи за оценка на маточната лигавица, които да са в помощ на клиничната практика. От няколко години, положението в тази област на репродуктивната медицина се промени и вече се прилага една нова техника за оценка на рецептивността на ендометриума на молекулярно ниво.

Това е ERA® (Endometrial Receptivity Array) диагностичен метод за установяване на имплантационния прозорец на матката, моментът, в който маточната лигавица е подготвена да приеме ембриона. Методът се основава на измерването на профила на генна експресия на ендометриалната тъкан.

ERA е нов метод, разработен и патентован след повече от 10 години научни изследвания и над 3000 клинични изпитания. Този метод помага да се направи оценка на молекулярно ниво на еднометриално-рецептивния статус при жената и дава информация дали ендометриумът (маточната лигавица) има рецептивен профил около 21-вия ден на менструалния цикъл, когато нормално се очаква маточната лигавица да е готова за приемане на ембриона.
 

Начин на приложение


За да се вземе проба за анализ, трябва да се извърши биопсия на маточната лигавица. Въз основа на предварителни изследвания, лекарят определя точния ден, в който да се направи ендометриалната биопсия. С помощта на специален катетър се взема мъничка част от ендометриума. Самата процедура е лесна, бърза и се извършва от гинеколог в амбулаторни условия.

Върху взетата проба се извършва високоспециализиран генетичен анализ. Анализира се експресията на 238 гена, които определят еднометриалната рецептивност. Специален софтуер анализира събраната информация и класифицира ендометриума като „рецептивен“ или „нерецептивен“. Резултатът от анализа е готов след около две седмици.

Чрез този анализ може да се определи дали теоретично прогнозираният имплантационен прозорец на матката на жената съвпада с действителния имплантационен прозорец на нейната матка. Ако се окаже, че двата прозореца съвпадат, тогава имплантационният прозорец на жената се определя в зависимост от деня на вземане на биопсията, което означава, че ембрионът може да се имплантира успешно в матката през този период.

NEWS_MORE_BOXАко, обаче, се установи „нерецептивност“, това означава, че имплантационният прозорец на жената е изместен. В този случай е необходимо да се определи нов период от време, в който биопсията трябва да се повтори. След като се определи какво е изместването на индивидуалния имплантационен прозорец на пациентката, вече може да се реализира успешно имплантиране на ембрион при последващ цикъл на инвитро лечение.
 

Предимства на метода ERA®

Установено е, че при около 23% от жените с репродуктивни проблеми, теоретично прогнозираният имплантационен прозорец не отговаря на техния реален прозорец, а в 1% от случаите на инфертилитет, имплантационен прозорец изобщо липсва. Поради това, преди започването на ин витро процедура е добре да се определи дали при пациентката има имплантационен прозорец и в кои дни на менструалния цикъл се формира той. Така могат да бъдат предприети коригиращи действия, чрез които да се повиши шансът за успешно лечение чрез методите на асистираната репродукция.

Тестът ERA е показал висока чувствителност и специфичност при установяването на профили на генна експресия, свързани с рецептивността. Датирането на ендометриалното състояние класически се определяше въз основа на хистологични критерии. Този способ, обаче, не може да разграничи фертилните от инфертилните пациенти и има голяма степен на субективност, поради което, резултатите от хистологичния анализ не могат да се прилагат в клиничната практика. Тестът ERA преодолява тези проблеми.

 

Абсолютни показания за прилагане на метода ERA®:

  • Жени до 37 години, с поне три неуспешни ЕТ на ембриони с добра морфологична характеристика;
  • Жени над 37 години с поне два неуспешни ЕТ на ембриони с добра морфологична характеристика.


Относителни показания за ERA®:

  • Ембриотрансфер на размразени ембриони;
  • Наличие на хидросалпингс при тубарен фактор на безплодие;
  • Ендометриоза, свързана с безплодие;
  • Вродени аномалии (uterus didelfus);
  • Преди започване на лечение чрез ин витро процедура.

Диагностичният метод ERA® помага да се определи дали и кога маточната лигавица предлага идеалните условия за имплантиране на ембриона, позволява извършването на ембриотрансфер през най-подходящото време за това, като така увеличава съществено шансовете за успех на всяка ин витро процедура. Резултатите от теста имат валидност в рамките на 1 година, което оправдава неговото по-широко прилагане при пациенти, подлагащи се на лечение чрез оплождане ин-витро.
 

Приложение на ERA® в България

За първи път в България, иновационният метод ERA® започна да се прилага преди две години в специализираната болница по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина „София. За този кратък период от време, нашите резултати категорично показаха, че методът има своето сериозно място и значение в диагностиката и лечението на инфертилитета.

 

 

 

Д-р Явор Владимиров завършва медицина през 1990 г. в Медицински Университет, София, а през 1997 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. През 2003 г. защитава дисертация на тема „Диагностични тестове за оценка на яйчниковия резерв при жени с безплодие" и придобива научно-образователна степен „Доктор".

Има над 20 годишен опит в областта на асистираните репродуктивни технологии. Пръв въвежда в България метода на инвитро матурацията.

Д-р Владимиров е един от най-търсените български специалисти по репродуктивна медицина, признат авторитет в областта на оценката и прогнозата яйчниковия резерв. Стотици са щастливите семейства, намерили най-краткия път до своята мечта с неговата професионална помощ.

 

Понастоящем е Медицински директор на СБАЛАГРМ „София"