Отдавна е установено, че оксидативният стрес е свързан с нарушения в репродуктивното здраве при мъжете. Той води до понижена подвижност на сперматозоидите и увреждане на тяхната наследствена информация. Това предизвиква повишен риск от повтарящи се аборти, поради нарушения в оплождането и генетични аномалии. Генерирането на свободни радикали е стествен процес и е необходим за репродуктивното здраве, но натрупването им води до нарушения в плодовитостта, правилното протичане на бременността и генетичното здраве на новородените.

 

Безплодието се определя като неспособност за забременяване след 1 година редовни полови контакти без употреба на предпазни средства. Един от механизмите, които водят до идиопатично безплодие при мъжете е оксидативният стрес. Други фактори също влияят на редпродуктивното здраве при мъжете. Такива са варикоцеле, крипторхизъм, хипогонадизъм и генетични причини. Повишеният синтез на свободни радикали, съчетано с понижена антиоксидантна активност, води до дисбаланс в окислителните процеси, понижена подвижност на сперматозоидите и повишено увреждане на тяхната ДНК. Те са значително податливи на вредното действие на свободните радикали, тъй като съдържат високи количества ненаситени киселини в клетъчните си мембрани.


 

Свободните радикали ускоряват процесите на перодксидация на липидите, което води до повишени нива на окислителни процеси в клетката. Това води до нарушаване на интегритета на мембраната на сперматозоидите, повишаване на нейната пропускливост, промяна в подвижността на мъжките полови клетки и предизвикване на програмирана клетъчна смърт. Счита се, че една от причините за варикоцеле е повишеното ниво на окислителни процеси, което води до увреждане на ДНК на сперматозоидите, както и повишената температура в скротума. Тя, от своя страна, също увеличава производството на свободни радикали и оказва негативно влияние върху качеството на семенната течност. Високите нива на свободни радикали са свързани и с повишен риск от инфекции на мъжките полови органи - уретра, простата, семенни мехурчета, надсеменник, семепроводите или тестисите. Това се дължи на капацитета на семенните левкоцити да произвеждат по-високи количества свободни радикали, в сравнение с всички останали клетки с аеробен метаболизъм.

 

Инфекциите също са свързани с повишени нива на оксидативен стрес. Също така, високите нива на кръвна захар - хипергликемия също са ключов фактор за безплодие при мъжете. Установена е значителна връзка между предиабетът и диабетът с повишеното производство на свободни радикали, което влошава качеството на семенната течност.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6472207/