Националната здравноосигурителна каса ще заплати дейностите за асистирана репродукция, започнали през миналата година. Това реши на редовното си заседание Надзорният съвет на касата.

 

За целта ще бъдат освободени средства по параграф "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" в Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. в размер на 189 573 лв.


 

С тях ще бъдат увеличени средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и ще завършат през тази година.

 

През миналата година болниците за репродуктивно здраве са отчели дейност за 1 189 573 лв., което е със 189 573 лв. повече от предвиденото.

 

Районните здравноосигурителни каси са извършили проверки на лечебните заведения за начина, по който са изразходвани средствата над предвидените в бюджета.

 

От 1 януари тази година финансирането на дейностите по асистираната репродукция е задължение на Министерството на здравеопазването.

 

По данни на първото национално представително изследване за репродуктивните проблеми у нас, около 145 000 двойки в България имат проблем със зачеването. Едва 5% от тях обаче са потърсили помощ.

 

Значим е и броят на хората, които вярват, че проблемите са психологически, както и на тези, които се подлагат на самолечение, а това може да доведе до задълбочаване на проблема.