В САЩ транссексуалните хора са 0,6% от цялото население, което е около 1,4 милиона души.

 

Транссексуалните и разнородните по пол хора имат полова идентичност, която се различава от техния регистриран при раждане пол. Те много често се подлагат на хирургични или медицински интервенции с цел смяна на пола.


 

Транссексуалните хора в повечето случаи прибягват към хормонална терапия, която утвърждава пола им. Този вид терапия подобрява психологическото им състояние, както и качеството им на живот.

 

След хирургична интервенция като гонадектомията, която води до стерилност, пациентите се подлагат на хормонална терапия. Нейното влияние върху репродуктивната система обаче, все още не е напълно изяснено.

 

Поради тази причина различни организации, като Световната професионална асоциация за транссексуално здраве, Ендокринното общество и Американското дружество за репродуктивна медицина, препоръчват консултации относно възможните рискове за репродуктивната система преди започването на хормонална терапия.

 

С развитието на технологиите, използвани при асистираната репродукция се появяват нови възможности за транссексуалните пациенти, преди започване и по време на хормонална терапия.

 

При транссексуални мъже, които са записани като жени при тяхното раждане, възможностите са криоконсервация на яйцеклетки или ембриони, а при транссексуални жени, записани като мъже при тяхното раждане - криоконсервация на сперма със сперма от еякулат или извличане на сперма от тестисите.

 

При криоконсервация на яйчниците и тестисите в предпубертетна възраст шансовете за успешно in vitro оплождане са по-големи, като трябва да се има предвид, че криоконсервацията на тестисите все още се счита за експериментална процедура.

 

Много често при транссексуалните пациенти репродукцията остава на заден план, заради малкото налични възможности, които са им предоставени, както и нежеланието им да отложат или прекратят своята хормонална терапия.

 

Първият описан случай, при който не е прекратена хормоналната терапия при опит за репродукция, е на 33-годишен транссексуален мъж, подложен на подкожна терапия с тестостерон в продължение на 10 години.

 

Този пациент заедно със своя партньор - жена, чийто биологичен пол съвпада с този, с който се идентифицира, преминават през процедура известна като реципрочна ин витро фертилизация.

 

При тази процедура се използва ембрион от транссексуалния пациент, който е оплоден от анонимен донор. След това той се подлага на 14-дневен курс на гонадотропин контролирана стимулация на яйчниците, което води до развитието на един хромозомно нормален ембрион.

 

Този ембрион е прехвърлен в матката на жената партньор, с което се цели протичането на неусложнена бременност. Детето е родено здраво и вече живее няколко години.

 

Въпреки множеството неясноти, този случай дава надежди за възможното развитие в областта на ин витро фертилизацията при транссексуални пациенти.

 

Източници:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2376060521000900#bib22