Тайм-лапс заснемането представлява запечатване на динамични събития чрез поредица от снимки през определен интервал от време (минути, часове или дни). Последователната и бърза смяна на получените кадри позволява да се проследят промени, които иначе протичат много бавно във времето.  


Новата ин витро технология използва тайм-лапс заснемане, за да проследи развитието на ембрионите и да определи в кои от тях протичат хромозомни аномалии.  Досега използваният метод налага ембрионите да се вадят от инкубатора веднъж дневно, за да се провери под микроскоп тяхното развитие.  Новият метод позволява на специалистите да направят хиляди снимки в реално време и чрез тях бързо и безпогрешно да идентифицират здравите ембриони.


Оплодените яйцеклетки престояват в инкубатора пет дни, докато станат годни за ембриотрансфер. През това време се правят общо пет хиляди снимки, проследяващи различните стадии на ембрионално развитие.  Според специалисти по репродуктивна медицина новата технология представлява едно от най-значимите открития в борбата със стерилитета през последните години и може значително да увеличи процента на успешните ин витро процедури.