Множество състояния могат да са причина за олигозооспермия - ниска концентрация на сперматозоиди в семенната течност. Хипоталамусът произвежда и секретира гонадотропин-освобождаващ хормон - GnRH, който достига до предния дял на хипофизата и стимулира гонадотропните клетки да отделят лутеинизиращ хормон - LH и фоликулостимулиращ хормон - FSH в системното кръвообращение. LH стимулира Лайдиговите клетки на тестисите да синтезират и отделят тестостерон, докато FSH стимулира Сертолиевите клетки в семенните тубули за насърчаване на сперматогенезата. Тестостеронът, част от който е ароматизиран в естрадиол, и инхибин В, който се секретира от Сертолиевите клетки, след това осигуряват отрицателна обратна връзка към хипоталамуса и хипофизата, за да намалят секрецията съответно на LH и FSH.

 

Дефицитът на секреция на GnRH най-често е вроден. Обикновено това състояние се диагностицира чрез липсата на половото съзряване в пубертета, въпреки че съществуват частични форми на заболяването, които позволяват ограничена степен на пубертетно развитие или, в редки случаи, дори пълно пубертетно развитие преди появата на хипогонадотропен хипогонадизъм.


 

Дисфункция на хипофизата

Много заболявания на на хипофизата могат да прекъснат или потиснат секрецията на гонадотропни хормони. Аденомите на хипофизата, краниофарингиомите и кистите на Rathke, могат да окажат негативен ефект върху гонадотропните клетки и да възпрепятстват секрецията на хормони. Най-честият подтип на аденома на хипофизата - пролактиномът или пролактин-секретиращият аденом на хипофизата, допълнително води до хиперпролактинемия, която независимо потиска оста хипоталамус-хипофиза-полови жлези и причинява хипогонадотропен хипогонадизъм. Известно е, че инфилтративните заболявания на хипофизата, като саркоидоза, хемохроматоза и хистиоцитоза на Лангерханс, водят до понижена функция на хипофизата.

Надбъбречна дисфункция

Въпреки че се среща по-рядко, вродената надбъбречна хиперплазия води до ензимен дефицит в адренокортикалния стероиден синтетичен път. Такъв е дефицитът на 21-хидроксилаза. Това състояние води до дефицит в производството на глюкокортикоиди и до съпътстващ излишък в производството на надбъбречни андрогени, който се дължи ва висока секреция на адренокортикотропен хормон. Надбъбречните андрогени потискат функцията на оста хипоталамус-хипофиза-полови жлези. При това състояние се наблюдават повишени нива на тестостерон и ниски стойности на гонадотропните хормони. Диагнозата се потвърждава при наличие на повишени серумни концентрации на 17-хидроксипрогестерон и андростендион. Лечението с глюкокортикоиди може да потисне прекомерната надбъбречна стероидогенеза, с което да се намали потискането на гонадотропните хормони и да се подобри репродуктивното здраве.

 

Заболяване на щитовидната жлеза

Както хипертиреоидизмът, така и хипотиреоидизмът могат да имат негативно влияние върху сперматогенезата и мъжката плодовитост. Хипертиреоидизмът насърчава повишаването на нивата на естрогена чрез повишена ароматизация на андростендион и тестостерон до циркулиращи естрогени в периферните тъкани. Получените повишени серумни концентрации на естроген потискат оста хипоталамус-хипофиза-полови жлези. Освен това, високите стойности на щитовидните хормони увреждат пролиферацията на Сертолиевите клетки, като по този начин намаляват капацитета за образуване на сперматозоиди.

 

Хипертиреоидизмът може също да доведе до значително повишени нива на глобулина, свързващ холовите хормони - SHBG, което намалява нивата на свободния и бионаличен серумен тестостерон. Хипотиреоидизмът засяга развитието на тестисите през предпубертетните години. Освен това, при първичния хипотиреоидизъм се наблюдава компенсаторно увеличение на секрецията на тиротропин-освобождаващ хормон от хипоталамуса. Тиротропин-освобождаващият хормон стимулира лактотрофните клетки, което води до хиперпролактинемия, която потиска функцията на оста хипоталамус-хипофиза-полови жлези. Нормалната функция на тази ос обикновено се възстановява след като се установи оптимален баланс във функцията на щитовидната жлеза и нивата на щитовидните хормони.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7566408/#:~:text=Oligozoospermia%20refers%20specifically%20to%20the,million%20sperm%2FmL%20of%20ejaculate.