Това е третият отговор от съвместната ни със Специализираната болница по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина “София“ поредица „Когато бременността се бави“.


В обществото ни все още се споделят мнения, останали от миналото, в които се „чете“ упрек към жената заради липсата на деца в семейството.


Истина е, че когато един проблем е семеен, то разрешаването му следва да се търси по равно от мъжа и жената.


Не е ясно дали има тенденция на увеличаване на случаите на стерилитет при мъжете от десетилетия, до сравнително скоро изследвания за репродуктивната способност на мъжа не са предприемани. Факт е, че задвижване в тази насока има от около 20-30 години в Западните страни, докато у нас свободно по темата се говори едва от няколко.


Данните от изследвания и опитът на специалистите по репродуктивна медицина са категорични -  в почти половината от случаите неуспехът да се създаде дете в семейството се дължи на причини от страна на мъжа.


Ето защо, когато бременността се бави, дори още при първата консултация със специалиста по репродуктивно здраве е уместно тя да се проведе с двамата от двойката. В практиката у нас има множество случаи, когато жената години наред се натоварва с прегледи и лечение, докато в един момент компетентният специалист не изиска спермограма, проведена в надеждна лаборатория, при която се установява проблем при мъжа...


Консултациите с участието на мъжа и изследванията, които се налага да се проведат от негова страна, не са излишни действия. Днес обществото ни не бива да пренебрегва факта, че очевидно през последните десетилетия влошената еко среда, промените в стила на живот, храненето ни, обездвижването, новите начини на грижа за детето, упражняването на някои определени професии, са фактори, които се отразяват на фертилитета на мъжкото население.


Отговор за това, какви са необходимите изследвания при мъжки фактор на стерилитет, получаваме от Десислава Петрова – биолог от Медицински център по репродуктивна медицина и оплождане ин витро, София, или от „болницата на д-р Владимиров“, както я наричат много от семействата, копнеещи за дете.
 

Румяна Тасева

 
Кои са необходимите изследвания при мъжки фактор на стерилитет?Безплодието (стерилитетът) се определя като невъзможност на двойката да постигне бременност до 1 година, при нормален сексуален живот и добра психо-социална среда.


При около 50% от случаите говорим за мъжки фактор на стерилитет. Най-честата причина за него е патологичната сперматогенеза.


В тези случаи голяма роля играят нарушенията в развитието на мъжкия полов апарат, а също така и крипторхизмът – състояние, при което тестисите не са в скротума. Други причини са прекарани възпалителни заболявания на половите органи.
Нарушената сперматогенеза може да бъде и последица от ендокринни заболявания, затлъстяване, тежки общи заболявания, хронична интоксикация, травми, кисти, тумори и др.


В някои случаи причина за безплодие от страна на мъжа са механични пречки и заболявания – херния, хидроцеле, варикоцеле и др.

 

 

Някои външни фактори също влияят отрицателно върху сперматогенезата – тютюнопушене, прием на алкохол, наркотици, някои химични съединения и медикаменти, химиотерапия и лъчетерапия.


Основен тест за определяне  на оплодителната способност на сперматозоидите е семенният анализ, т.нар. спермограма.


За да е достоверен резултатът е необходимо преди извършване на изследването да са спазени някои условия. Преди даване на материал за изследване се налага половото въздържание от 3, но не повече от 5 дни.


В тези дни не се препоръчва употребата на  алкохол, наркотици и лекарствени средства и по възможност е добре да се намалят стресовите фактори.

 


Отделянето на пробата се извършва чрез мастурбация, като е необходимо цялото количество от семенната  течност да бъде отделено в стерилен съд. Повече от желателно е тя да се даде в лабораторни условия, което също е гарант за достоверност на резултата.


Семенната проба трябва да бъде изследвана веднага след нейното втечняване или до 1 час след еякулацията. Ако са изпълнени всички тези изисквания вероятността за грешки при анализа се свежда до минимум.

 

Основните параметри на спермограмата са:


1. Цвят – нормално е млечно - бял.
2. Обем – в граници между 2 и 4 мл.
3. Вискозитет – семенната течност трябва да изтича на капки.
4. рH – стойностите да бъдат от 7,2 до 8,2.
5. Брой на сперматозоидите – за нормални се приемат стойности ≥ 20 милиона сперматозоида на един милилитър семенна течност.
6. Подвижност на сперматозоидите - процентът на подвижните сперматозоиди  трябва да бъде ≥ 50%.
7. Морфология на сперматозоидите –определянето може да стане по стриктните  критериите на Kruger, като  един от най-точните методи. Според него за нормални се определят проби, при които процентът на морфологично нормалните сперматозоиди е ≥ 14%.


Семенната течност се изследва и за наличие на аглутинати, агрегати, еритроцити, левкоцити и други клетки, които също имат диагностична стойност.

NEWS_MORE_BOXОсвен извършването на основен семенен анализ на еякулата, понякога се налага да бъдат направени допълнителни изследвания, които да насочат специалиста по репродуктивна медицина към точния проблем. Такива тестове са:


1. Антиспермални антитела – могат да бъдат изследвани в серум или в семенна плазма. При наличие на антитела говорим за имунологичен стерилитет.

2. HBA (Sperm-Hyaluronan Binding Assay) тест чрез него се  определя  зрелостта на сперматозоидите. От това изследване специалистът добива представа за способността на  сперматозоидите да се прикрепват към яйцеклетката. Референтните стойности са ≥80%.

3. Тест за определяне нивото на ДНК фрагментация на сперматозоидите – високият процент на фрагментирани сперматозоиди води до по-нисък процент оплождане и по-малко постигнати бременности. Най-добри са резултатите при стойност ≤30%.

4. Тест за виталност – необходим е в случаите, когато има голям процент неподвижни сперматозоиди в пробата. Изследването дава възможност да се определи колко от тези сперматозоиди са жизнеспособни.

5. Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите – изследва процента на подвижните сперматозоиди след обработка и инкубиране за период от 24 часа. За нормални се приемат проби, при които преживелите подвижни сперматозоиди са над 50%.В зависимост от получените резултати при анализа на семенната течност (от ред. Зад изброените изследвания до тук стои само едно или две отдавания на сперма. Две са в случаите, когато се открива проблем при първото изследване и заради което се налага т.нар. разширена спермограма.) специалистът може да назначи и изследвания като: ултразвукова диагностика, хормонални и генетични тестове и други.


В заключение бих добавила, че независимо в кой от партньорите е проблемът, пътят към желаното дете е цел на двойката, и като такъв той трябва да бъде приоритет и за двамата.