Олигоастенотератозооспермията е количествено и качествено нарушение на семенната течност, която има пряко значение за възможностите за оплождане. Необходими са различни изследвания са диагностициране на това нарушение в качеството и количеството на семенната течност. От първостепенно значение е да се оцени качеството: това се извършва чрез спермограма, която позволява са се определи както подвижността, така и количеството на сперматозоидите. Когато тяхната концентрация е по-малка от 15 милиона на милилитър, тогава се наблюдава олигоспермия. Оценката на подвижността на сперматозоидите също има много важно значение - представката “астено” означава астения - умора. 

Какви са причините за олигоастенотератозооспермията?

Причините за това състояние са същите, които водят до безплодие при мъжете. Такива се например:


 • Излагане на химически вещества, които нарушават функциите на ендокринните жлези - тези вещества се съдържат в пластмасата, множество козметични продукти, домакински препарати и други;
 • Тютюнопушене; 
 • Консумация на алкохол;
 • Обличане на тесни панталони, които пречат на охлаждането на тестисите, тъй като нормалното протичане на сперматогенезата изисква температура, по-ниска от телесната;
 • Венозни малформации - например варикоцеле;
 • Малък размер на тестисите;
 • Хромозомни аномалии;
 • Генетични мутации;
 • Излагане на оксидативен стрес.

Как да се справим с олигоастенотератозооспермията?

Лечението на това състояние зависи от причините и индивидуалните особености. Ако причините са обратими и тяхното влияние може да бъде предотвратено или намалено, обикновено качеството на семенната течност се подобрява след 6 до 8 месеца. Въпреки това, в зависимост от тежестта на олигоастенотератозооспермията, могат да се прилагат различни терапевтични подходи. Важен елемент е подобряването на качеството на семенната течност чрез прием на антиоксиданти - витамин С, витамин Е и глутатион, които благоприятстват увеличаването на броя и подвижността на сперматозоидите поради намаляване на оксидативния стрес. Освен това, някои промени в начина на живот също могат да подобрят процесите на образуване на сперматозоидите - сперматогенеза. Такива са:

 • Прекратяване или намаляване на употребата на алкохол,
 • Отказ от тютюнопушенето;
 • Ограничаване на приема на кофеин;
 • Редовна физическа активност;
 • Здравословен и балансиран хранителен режим.

Когато лечението не е достатъчно ефективно или възможно, планирането на бременността може да се извърши и чрез други методи. В случаите, когато олигоастенотератозооспермията нарушава естественото оплождане, е необходимо прибягване към методите за асистирана репродукция.

 

Референции:

https://www.parents.fr/envie-de-bebe/infertilite/troubles-de-la-fertilite/oligo-astheno-teratozoospermie-oat-definition-et-impact-sur-la-procreation-945464