В началото на осмата седмица след зачеване, ембриона вече надминава 16 мм големина, може да достигне дори 18 мм, приблизително с размерите на грозд. Зачестяват леките раздвижвания, които обаче са твърде ефирни, за да бъдат доловени от майката.
 
Самият ембрион вече има много по-човешки черти и ясно обособени крайници. Какви други новости се наблюдават у ембриона?
 
Сърцето е приключило с процеса си по разделяне на 4 камери, след кратка почивка започва формирането на сърдечните клапи.
 
В този период започва и зараждането и на бебешките зъбки, а ушната мида вече е запълнена с хрущялна тъкан.
 
В развиващата се дихателна система е налично първото поколение сегментирани бронхи.
 
Бурно развитие се наблюдава и в ендокринната система – хипофизата, епифизата, околощитовидната жлеза, кората и медулата на надбъбречните жлези претърпяват множество морфологични промени.
 
Ембрионалната „опашка“ е напълно изчезнала, а новозародените мускулни и нервни тъкани постепенно навлизат във функционално състояние.
 
Външните полови органи също са видими в този период, но няма да могат да бъдат различени за определяне на пола поне още няколко седмици.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Очите са напълно завършени и функционални, но клепачите са силно слепени един за друг и няма да се отворят до 27-мата седмица след зачеването.
 
При по-детайлни наблюдения се виждат и все по-ясно различимите ушни миди, уста, нос и ноздри.
 
С разрастването на плацентата и нейното развитие, започва усиленото производство на разнообразни хормони и вещества, стимулиращи растежа. 
 
След като основните черти на човешката физиология са изразени и почти развити, от средата до края на осмата седмица ембриона навлиза във фаза на много по-усилен растеж – обемът и масата му започват да нарастват с по-бързи темпове и края на ембриогенезата наближава.