През шестата седмица след зачатие, ембриона усилено развива някои от основните си органи, като е видим ясен акцент върху бурното неврологично развитие. Между 37-ия и 42-ия ден, ембриона е с размери между 8 и 11 милиметра. 
 
Започва да се развива дихателната система – от пъпковидно образувание в горната вътрешна част на коремната стена. Формирало се през четвъртата седмица, в началото на петата то вече се поддава на разделяне на две части, от които ще се доразвиват белите дробове. През петата седмица започва и формирането на проводящи епителни тръбести образувания, обградени от гъст мезенхимен клетъчен слой. От петата до 17-тата седмица те ще бъдат подложени на постепенно разклоняване и изтъняване – те ще формират въздухоносните пътища на дихателната система.
 
Около 37-ия ден вече са видими и изразени някои от първичните структури на нервната система – първите парасимпатикови ганглии – подчелюстни и цилиарни. Цилиарните ще се доразвиват още, за да изпълняват бъдещата си функция – да упражняват контрол над формата на очната леща и пропускливостта на кислород и хранителни вещества към очните тъкани.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Нервната система се развива и към горните крайници. В зачатъците на ръцете навлизат радиалния (лъчев) и улнарния (лакътен) нерв.
 
В главовия дял на емриона вече се наблюдава отлагането на ретинален пигмент в зараждащите се очи. Техните лещи се разрастват, видими са микроскопичните кръвоносни съдове, които ги захранват (tunica vasculosa lentis). Започва развитието на клепачите.
 
Слуха също претърпява развитие – стената на ушните везикули се удебелява, появяват се спираловидни ганглии. Ушните издутини стават видими.
 
Около 41-ия ден се отчита и навлизане на нервни фибри в мозъка, обуславящи обонятелните способности на индивида.