От 51-вия до 53-тия ден на осмата седмица след зачатие, ембрионът е с размери между 18 и 22 милиметра и тегло малко над 7 грама. Най-критичната част от ембрионалното развитие вече е преминала и ембрионалното развитие е на финалната си права. Съвсем скоро ембрионът ще се разглежда вече като фетус или плод – периодът от вътреутробното развитие при човека, в което тъканите и органите бързо нарастват и се доразвиват.
 
Наблюдават се учестено преглъщане и ритане. Основните органи като бъбреци, черва и мозък вече са разположени на необходимите места, а черния дроб все по-активно участва в процесите на еритропоеза – производството на (червени) кръвни клетки.
 
Рудиментарните (еволюционно остарели и ненужни вече) тъкани, изграждащи доскоро омрежването между пръстите на ръцете и краката вече са разградени и пръстите са ясно обособени. Върху тях се наблюдават зачатъци на формиращите се нокти, а върху кожата започват да прорастват първите най-фини косъмчета.
 
Наблюдава се и все по-силно изразеният кантус (ъгълът на очите, където се срещат горен и долен клепач).
 
NEWS_MORE_BOX
 
Друга новост в този период е фактът, че крайниците на ембриона вече могат да се сгъват и разгъват. Горните крайници са свити, като миниатюрните им китки се срещат над областта на сърцето, а малките крачета са достатъчно дълги за да се скръстят пред телцето му. 
 
През полупрозрачната все още кожа ясно си проличават контурите на гръбначния стълб, в който продължава удължаването на гръбначно-мозъчните нерви.
 
Челният дял на главата леко се издува и приповдига към края на осмата седмица, под напора на все по-бързо развиващият се и растящ мозък, самата глава представлява почти половината от дължината на тялото.