Проведено проучване от националния институт по здраве в САЩ открива, че за разлика от децата заченати по традиционен начин, тези, заченати с помощта на in vitro фертилизация са предразположени към промени в химичната модификация на ДНК. Промените са свързвани с процеса на метилиране, отговорен за регулацията на генната експресия.

 

При метилирането към ДНК-молекулата се добавят метилови групи в региони на различни гени и резултатът е промяна на генната активност. В по-честия случай метилирането води до инактивация на таргетния ген.


 

In Vitro оплождането е метод за подпомогната репродукция, при който се взима яйцеклетка от майката и сперматозоиди от бащата. В лаборатория яйцеклетката се опложда със сперматозоид и получената зигота се имплантира директно в матката на майката.

 

Подвид на метода е ICSI (Intracytoplasmic sperm injection), при която с помощта на микроигла и фиксатор на яйцеклетката сперматозоидът се вкарва директно в нейната цитоплазма.

 

Предходни проучвания сочат, че не се откриват разлики в растежа и развитието на деца, заченати с помощта на този метод за репродукция.

 

Откритите промени се наблюдават само при раждането, но изчезват в ранно детство. Съобразено с предходните проучвания и липсата на индикация за усложнено развитие, двойките с репродуктивни проблеми не трябва да се колебаят, дали да потърсят решение в IVF (In vitro fertilization).

 

Други два метода за подпомогната репродукция са индукция на овулацията с помощта на медикаменти и вътрематочна инсеминация, при която сперматозоидите се вкарват директно в матката на майката. При тези два метода разликата в метилирането не се открива.

 

Според статистическо проучване през 2018 г., в САЩ 2% от новородените са заченати с IVF, а от тях 76% са чрез ICSI. Други 3 до 7% са заченати с интраматочна инсеминация и индуцирана овулация.

 

Съществуват и проучвания, които асоциират IVF с някои заболявания. Засега липсват конкретни доказателства и резултатите от проучванията са несигурни и много ограничени.

 

От изследваните в текущото проучване деца, 157 са родени вследствие на IVF, а 520 – по естествен начин. При първите се наблюдава по-често намалена метилационна способност в някои части от ДНК.

 

От децата на възраст от 8 до 10 години, дали ДНК проба, 23 са родени след IVF. При тях се наблюдава промяна в метилирането само на един ген – GNAS.

 

Резултатите са публикувани във Fertility and Sterility.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210414100126.htm

https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(21)00216-8/fulltext