Любослава Вълкова е сертифициран ембриолог - биолог. Част е от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ от 2003 г.

Любослава Петкова-Вълкова активно участва и има съществен принос в разработването, въвеждането и успешното прилагане на метода ко-култивиране, който повишава шансовете за успех при пациентки с неуспешни ин витро или ИКСИ опити.
Владее и прилага методи за анализ и оценка на сперматозоиди, както и всички ембриологични манипулации (вътрематочна инсеминация, класическо ин витро, ИКСИ), култивиране на ембрионите и селекция за ембриотрансфер, ембриотрансфер, откриване, замразяванe, размразяване и инжектиране на сперматозоиди при PESA, MESA, TESA, TESE, замразяване и размразяване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, assisted hatching.
Проявава специален интерес в областта на витрификацията - техника на замразяване на яйцеклетки и ембриони.
От 2007 г. до 2011г. е представител на България като ембриолог към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).
През 2009г. успешно полага изпит за европейски старши клиничен ембриолог и придобива сертификат от ESHRE за тази квалификация.
Включена е в списъка на рецензентите на ESHRE за кратките научни съобщения за годишните срещи.- Ембриолог Вълкова, в кои случаи се прави замразяване на яйцеклетки?

В нашата клинична и лабораторна практика, яйцеклетки най-често се замразяват в следните случай: при ин витро процедури, когато съпругът е възпрепятстван навреме да отдели сперматозоиди. Това от своя страна води до „остаряване на яйцеклетките” още преди да са подложени на оплождане извън организма и именно това е причината, която налага замразяването на яйцеклетки. Други случаи, в които се практикува тази методика е при наличие на онкологично заболяване с цел запазване на репродуктивните способности на жената след химио или лъче-терапия, при жени с фамилна анамнеза за преждевременна менопауза, за запазване репродуктивните способности на жената най-вече под 35-годишна възраст.

- В тази връзка може ли да се замразяват яйцеклетки като застраховка срещу безплодие в по-късна възраст?

В случая става въпрос за замразяване на яйцеклетки с цел отлагане на майчинството. Това е една доста примамлива алтернатива особено днес, когато жената иска да направи кариера, да намери подходящ партньор, да стъпи здраво на краката си. Замразяването на яйцеклетки дава сигурност, но при всички случаи не може да се разчита изцяло и единствено на този метод.

NEWS_MORE_BOXТрябва да се има предвид, че при замразяването на яйцеклетки има редица процедури, които трябва да се извършат. Така например, с цел добиване на достатъчен брой качествени яйцеклетки, пациентката трябва да се подложи на хормонална стимулация, подобна на тази при процедура по ин витро оплождане. По време на този процес се наблюдава растежа на фоликулите, следят се хормоналните нива, назначават се хормонални медикаменти за стимулиране на яйчниците и се прави пункция за изваждане на яйцеклетките. В случая е важно да подчертая, че това е добре да се случи в една по-ранна възраст - преди 35 години.

- Какви са стъпките при замразяването на яйцеклетки?

В случай, че не става въпрос за пациент, посещавал вече болницата, е необходимо да се избере лекуващ лекар, който да извърши първоначален преглед и изследвания. По преценка на лекаря се стартира процедура по т.нар. контролирана овариална хиперстимулация. Както вече споменах, това се прави с цел добиване на по-голям брой зрели яйцеклетки. Пациентката бива подложена на процедура за пункция на фоликули – безболезнена манипулация, която се извършва с венозна анестезия – с цел изваждане на получените след стимулацията яйцеклетки. След аспириране, яйцеклетките се обработват и се поставят в специални препарати (среди, съдържащи криопротектори-вещества, които предпазват яйцеклетките при замразяването и са сертифицирани за качество, и одобрени за използване при АРТ процедури). Те имат за цел да извлекат или превърнат водното съдържание в клетката на гел – това е важно условие за преживяемостта на яйцеклетките след замразяване. Яйцеклетката преминава през серия от такива разтвори и когато водното съдържание в нея намалее се поставя в специални съдове (Дюарови съдове), където се съхранява в течен азот (при -196 °C). Пациентите трябва да имат предвид, че на замразяване подлежат само зрели и качествени яйцеклетки. Необходимо е също така да се попълни декларация с личните данни, като се посочи желания срок за съхранение на яйцеклетките – 1 – 3 месеца, 6 месеца, 1 година, 3 – 5 години и др.

- Кой вариант е по-добър - да се замразят яйцеклетки и сперматозоиди по отделно или направо ембриони?

Със сигурност по-добре е да се замразяват ембриони, тъй като шансовете за бременност за по-високи. Имайки ембриони, вече участват и сперматозоиди, които  може да са от партньор, съпруг или от донор. От друга страна, когато се замразяват яйцеклетки е доста неангажиращо, жената просто решава и ги замразява, независимо дали има постоянен партньор или не.

В крайна сметка, решението е въпрос на личен избор, а добрата информираност позволява на пациента да вземе правилното решение.