Криоконсервацията (замразяване) е метод за съхранение на тъкани и клетки за продължителен период от време, в течен азот при температура от минус 196 °С. В репродуктивната медицина, криоконсервация се използва основно за съхраняването на човешки репродуктивни клетки и ембриони.
 

1. Замразяване на сперматозоиди

Замразяването на сперматозоиди се извършва с помощта на специална среда чрез т.нар. „бърз метод“. В замразен вид сперматозоидите могат се съхраняват десетки години без риск от увреждане. При необходимост, те се размразяват, след което се активират със специфични среди. Замразяването на семенна течност се прилага с цел съхранение на материал за донорската програма, улесняване на брачната двойка при лечение на безплодието, а също така при мъже с предстояща лъче- или химиотерапия по повод злокачествени заболявания.
 


2. Замразяване на ембриони

За разлика от сперматозоидите, ембрионите са много раними при процедурите по замразяване и размразяване – обикновено около 10-20% от тях не оцеляват при замразяване и последващо размразяване. Това е причината да бъдат замразявани само ембриони с добро качество и криоконсервация да се прилага само, ако след ембриотрансфера са останали достатъчен брой ембриони с добро качество.

Този метод се прилага и при тежки форми на яйчников хиперстимулационен синдром, когато една евентуална бременност би задълбочила критичното състояние на жената. В такива случаи не се извършва ембриотрансфер, а всички ембриони се замразяват.

Съществуват два основни метода за замразяване на ембриони – бавно замразяване и бързо замразяване (витрификация).

Криоконсервацията по т.нар. "бавен метод" се извършва посредством компютърно контролиран замразител със средна скорост 1 °С/3 мин. Използват се специфични среди с криопротектанти, предизвикващи извличане на течностите и предпазващи ембрионите от неблагоприятните въздействия на ниските температури.

NEWS_MORE_BOXВ последните години все по-голямо приложение в асистираната репродукция придобива бързото замразяване. Витрификацията е свръхбърза техника за замразяване, която довежда до образуване на стъклоподобно състояние в живите клетки, като по този начин се избягва формирането на ледени кристали по време на замразяване и размразяване. Основните предимства на витрификацията са елиминиране на механичните повреди, предизвикани от вътре- и външноклетъчното образуване на ледени кристали и намаляване на уврежданията, вследствие продължителното и бавно излагане на постоянно намаляващи температури. Витрификацията съчетава висока скорост на замразяване и високи концентрации на криопротектанти. Поради спецификата си, този метод изисква наличие на добри технологични умения и опит.

В СБАЛАГРМ „София“ се прилага витрификация на ембриони на различен стадий от тяхното развитие. При размразяване на ембриони, замразени чрез витрификация, ние постигаме над 95% преживяемост на ембрионите и успеваемостта от ембриотрансфера е сходна с тази при използване на свежи ембриони.
 

3. Замразяване на яйцеклетки

Въпреки, че криоконсервацията на ембриони е най-разпространеният метод за запазване на фертилността, в наши дни замразяването на яйцеклетки е най-приложимата опция за жени в репродуктивна възраст, които се нуждаят от отлагане на майчинството поради различни причини. Трудностите при замразяването поради характерната структура на яйцеклетката, костваха над 20 години развитие на методите, преди техниката да достигне клинично значими нива на успеваемост. За успеха допринесоха три главни достижения: развитието на метода ИКСИ, подобряването на криопротектантите и внедряването на метода на витрификацията.

Това отвори нова ера в криоконсервацията на репродуктивен материал. Очаква се замразяването на яйцеклетки да стане водещ метод при запазването на фертилността, а също така да се използва рутинно в IVF при редица случаи, като овариална хиперстимулация, лош яйчников отговор, генетични мутации, донорство и др.

Първото раждане на бебе от замразена яйцеклетка е съобщено през 1986 г., но поради ниската успеваемост на метода на бавното замразяване, за едно десетилетие са отчетени само пет раждания след използване на тази техника. Появата на метода ICSI подобри донякъде успеваемостта, но по-нататъшната оптимизация на техниките отне още едно десетилетие.

Прилагането на новите методи за бързо замразяване (витрификация) през последните 5-6 години се доказа като ефикасна техника, която дава успеваемост, сравнима с тази от IVF със свежи яйцеклетки. Американското общество по репродуктивна медицина и ембриология (ASRM) излезе с изявление, че криоконсервацията на яйцеклетки вече не трябва да се счита за „експериментална техника“. Клиничните проучвания през последните години показват, че витрификацията е по-успешна, в сравнение с бавното замразяване. Процентът на оплодени размразени яйцеклетки е сходен с този на свежите ооцити, особено при жени под 35-годишна възраст. Коефициентите на достигнати бременности също е сходен. Научната общност приема, че криоконсервацията чрез витрификация на яйцеклетките дава големи надежди в сферата на донорството на яйцеклетки и запазването на женската фертилност.