Въпреки значителния напредък в областта на асистираната репродукция, процентът на имплантиране на ембриони остава нисък. Това до голяма степен се дължи на променливи като възрастта на пациентката, възприемчивостта на ендометриума, качеството на ембриона и техниката на ембриотрансфер. 

 

Тъй като лечението с ин витро оплождане включва поставянето на ембриони в маточната кухина с помощта на катетър, който минава през шийката на матката, възможността за бактериално замърсяване по време на процедурата за ембриотрансфер очевидно съществува, но е слабо проучена.


 

Всъщност има все повече доказателства, че бактериалното замърсяване на маточната кухина след трансцервикален ембриотрансфер може да повлияе отрицателно на скоростта на имплантиране и изхода на бременността. 

 

Такова замърсяване може да възникне при преминаването на ембриона през върха на катетъра за ембриотрансфер от различни вагинално-цервикални микроорганизми. Трябва да се отбележи, че гениталните инфекции, особено тези, причинени от полово предавани микроорганизми, са сред водещите причини за безплодие.

 

Всъщност доказано е, че откриването на бактерии от вида хламидия в ендоцервикса на жени, подложени на ин витро фертилизация, е свързано с намалена имплантация и по-нисък процент на износване на бременността.

 

Проучванията показват, че жени с отрицателен тест за бактериално замърсяване имат приблизително 50% по-висок шанс за бременност от жени с положителен тест за бактериално замърсяване. Съобщава се и за повишен риск от загуба на бременност преди шестата гестационна седмица при жени с бактериална вагиноза, подложени на лечение с ин витро фертилизация. 

 

Освен това, проучванията показват, че патогенните бактерии, култивирани от върха на катетъра, оказват вредно въздействие върху нивата на живораждаемост. Обратно, възстановяването на произвеждащите водороден пероксид лактобацили от върха на катетъра е свързано с повишен процент живи раждания.

 

Въпреки че са публикувани малко доклади за бактериално замърсяване при ембриотрансфер и значението му при лечението на безплодие, доказателствата, сочещи бактериалната инфекция като вредна за резултатите от ин витро оплождането, непрекъснато се увеличават. 

 

По-ниският процент на бременност при пациентки с положителни култури могат да се обяснят с три механизма: 

  • Процедурата по ембриотрансфер може да инокулира ендоцервикални микроорганизми в маточната кухина, като по този начин променя биохимичните характеристики на ендометриума. 
  • Високата концентрация на микроорганизми върху шийката на матката може да бъде свързана със субклиничен хроничен ендометрит, който впоследствие води до лоша възприемчивост на матката.
  • Доказано е, че възможно директно замърсяване на ембрионите по време на трансцервикален ембриотрансфер може да потисне способността им да се имплантират. 

 

Референции:

1. Roseboom TJ, Vermeiden JPW, Schoute E, Lens JW, Schats R. The probability of pregnancy after embryo transfer is affected by the age of the patient, cause of infertility, number of embryos transferred and the average morphology score, as revealed by multiple logistic regression analysis. Hum Reprod. 
2. Munne S, Alikani M, Tomkin G, Grifo J, Cohen J. Embryo morphology, developmental rate, and maternal age are correlated with chromosome abnormalities.
3. Karande VC, Morris R, Chapman C, Rinehart J, Gleicher N. Impact of the “physician factor” on pregnancy rates in a large assisted reproductive technology program: Do too many cooks spoil the broth? Fertil Steril. 
4. Hearns-Stokes RM, Miller BT, Scott L, Creuss D, Chakraborty PK, Segars JH. Pregnancy rates after embryo transfer depend on the provider at embryo transfer. 
5. Angelini A, Brusco GF, Barnocchi N, El-Danasouri I, Pacchiarotti A, Selman H. Impact of physician performing embryo transfer on pregnancy rates in an assisted reproductive program. J Assist Reprod Genet. 2006