Класическите диагностични методи невинаги позволяват да се установи точната причина за гинекологичното заболяване или безплодие. В този случай помага един сравнително нов метод – хистероскопия.
 

1. Какво е хистероскопия?

Хистероскопията е изследване, което позволява директен оглед на маточната кухина. Тя е едно от най-често назначаваните изследвания след посещение при специалист по репродуктивно здраве. Подходяща е за жени, които не забременяват продължително време, жени с хабитуални аборти или такива с дефекти в изпълването на маточната кухина и маточните тръби при хистеросалпингография (изследване, при което в маточната кухина се въвежда контрастно вещество под рентгенов контрол).
 
От метод за диагностика често хистероскопията се превръща и в метод за лечение. Чрез нея се извършват множество операции: резекция и аблация (частично отстраняване и унищожаване) на ендометриум, отстраняване на ендометриални полипи, субмукозни миоми и сраствания в маточната кухина.
 

2. Как се извършва хистероскопията?

Хистероскопията се извършва винаги извън менструалния период на жената – обикновено в първите чисти дни след мензес. Преди процедурата пациентката е консултирана от анестезиолог, който преценява здравословното й състояние, начина на обезболяване, и често назначава медикаменти с успокоително действие (с цел купиране на стреса от предстоящата интервенция). Най-често хистероскопията се извършва с обща венозна анестезия – пациентката спи през цялото време. Продължителността й обикновено не е повече от 15 минути.
 
Жената се поставя в гинекологично положение в специално оборудвано за целта помещение. Хистероскопското изследване се извършва чрез набор от апарати и инструменти, осигуряващи осветяване и добър панорамен изглед на работното поле – маточната кухина, визуализиращо се на монитор, непосредствено разположен до оператора.
NEWS_MORE_BOX
 
Външните полови органи се дезинфекцират чрез специални разтвори. Във влагалището се поставя спекулум, който го държи отворено по време на цялата процедура. Маточната кухина се достига през цервикалния канал. За целта понякога се налага последният да се разшири чрез последователно въвеждани в него инструменти (дилататори) с нарастващ диаметър. В кухината ендоскопът (инструментът, чрез който се извършва огледът) е в тесен контакт с ендометриума. Последният е много добре кръвоснабден, трошлив и кърви при всеки допир, което влошава хистероскопския образ. Тези трудности се преодоляват посредством системи за въвеждане на въглероден диоксид или течности, с чиято помощ се раздалечават двете маточни стени (за по-добър образ) и се отмиват кръвните съсиреци.
 
Операторът оглежда внимателно цервикалния канал, маточната кухина, ендометриума, двете устия на маточните тръби и прави заключение на какво вероятно се дължи безплодието или гинекологичните оплаквания. Ако в матката се откриват септуми (прегради) или синехии (сраствания) те се отстраняват.
 
След процедурата пациентката остава под активно наблюдение до възвръщане на ясно съзнание. При лиспа на болки, кръвотечение или други усложнения жената може да напусне лечебното заведение в същия ден.
 

3. Кога хистероскопията не е препоръчителна?


Две са състояниета, при които хистероскопското изследване не е препоръчително: генитални инфекции и сърдечни и/или дихателни заболявания в случаите, когато обезболяването се извършва чрез ендотрахеална интубация. Хистероскопия при маточно кръвотечение не е противопоказание, но значително затруднява диагностичния процес.
 
Ако хистероскопска намеса е необходима по време на бременност, тя може да се извърши до 10 г.с., преди плодния сак да е изпълнил цялата маточна кухина.