Информационна кампания под надслов „БЪДИ В ЧАС по репродуктивно здраве!”, насочена към младежите от горния курс на средното образование на възраст между 14 и 19 г., стартира сдружение „Зачатие“.


Основна цел на инициативата е да информира младежите за основите на репродуктивното здраве и възможните рискове за него.


Профилактиката и лечението на заболявания, водещи до стерилитет, са в основата на общото подобряване на репродуктивното здраве на нацията. Затова те също са част от образователната програма на кампанията.В голям брой от случаите, тези заболявания започват още в младежка възраст и дълго време остават неоткрити и нелекувани, като водят до сериозни усложнения и репродуктивни проблеми в бъдеще. Кампанията се организира в национален мащаб, със съдействието на мрежа от доброволци на сдружението, на местните органи на управление и на социално-отговорни български фирми.


Основните елементи на кампанията са следните:

  • изготвяне на илюстрирани информационни книжки за тийнейджърите (по отделно за момчета и за момичета), които ще бъдат разпространявани в училищата на страната. За момента имаме осигурено съдействие за разпространение на книжките в над 150 училища и 30 града на страната;
  • провеждане на „Час по репродуктивно здраве” в училищата с участието на лекари-специалисти по проблематиката;
  • концерт „БЪДИ В ЧАС  по репродуктивно здраве!”, който ще се проведе в навечерието на Деня на репродуктивното здраве 2011 във Варна. В концерта ще участват атрактивни за младите хора изпълнители, а по време на концерта ще се разпространяват информационните брошури;
  • създаване на Интернет сайт „БЪДИ В ЧАС  по репродуктивно здраве!” с информация, поднесена на достъпен за тийнейджърите език, дискусионни форуми и атрактивен дизайн.


Инициативата на сдружение „Зачатие” е пример за национално-отговорно и социално значимо мероприятие с много възможности за дългосрочен позитивен ефект върху репродуктивното здраве на нацията. От сдружение „Зачатие“ призовават всички, които са съпричастни с идеята и инициативата, да я подкрепят.