Морфологията на сперматозоидите се отнася до размера и формата на отделните сперматозоиди. Това е един от факторите, допринасящи за фертилитета при мъжете. Диапазонът на морфологията на спермата може да варира.

Какво е морфология на сперматозоидите?

Не всички сперматозоиди при даден мъж изглеждат еднакви. Аномалии в размера и формата на сперматозоидите могат да възникнат в тяхната глава, средната част или опашка. В някои случаи тези мутации или промени не оказват влияние върху цялостната функционалност на семенната течност. В други ситуации сперматозоидите може да не са в състояние да се движат правилно или достатъчно бързо, за да достигнат, да пробият или да влязат през мембраната на яйцеклетката.


 

Специалистите обикновено оценяват морфологията на сперматозоидите по време на общ анализ на семенната течност (спермограма) или тест за определяне на фертилитета при мъжа. Сам по себе си анормален или нисък резултат от изследването на морфологията на сперматозоидите обикновено не е индикация за нарушен фертилитет.

 

Какво представлява изследването на морфология на сперматозоидите?

Тестовете за морфологията на сперматозоидите изследват проби от семенната течност под микроскоп и изчисляват процента на сперматозоиди с нормална форма в общата проба. Изискванията за нормални сперматозоиди включват:

  • Глава с гладка повърхност и с овална форма;
  • Глава, която е между 2,5 до 3,5 микрометра (μm) широка и 5 до 6 μm дълга;
  • Върха на главата трябва има акрозома (мембрана с ензими, способни да разградят обвивката на яйцеклетката) и той трябва да покрива между 40 и 70 процента от главата на сперматозоида;
  • Глава без големи вакуоли (пълни с течност органели), която да има не повече от две малки вакуоли, които да заемат по-малко от 20 процента от обема на главата;
  • Средната част на сперматозоидите (сегментът между главата и опашката) трябва да е приблизително със същата дължина като главата, но много по-тънка;
  • Развита опашка с дължина 45 μm, която трябва да е по-тънка от главата и средната част на сперматозоида;
  • Без дефекти по главата или опашката на сперматозоида.

Лаборантите обикновено обработват пробите, като поставят малка част от семенната течност върху предметно стъкло, оставят я да изсъхне на въздух и след това я оцветяват с багрило, което прави отделните сперматозоиди по-лесни за наблюдение под микроскоп. Техниците обикновено изчисляват процента на сперматозоидите с нормална форма от 200 или повече сперматозоиди в един сегмент от пробата.

 

Морфологията на сперматозоидите може също да бъде оценена с помощта на технология за анализ на изображения, като компютърно-асистиран спермоанализ (CASA). Според Световната здравна организация компютърните тестове са по-прецизни и надеждни от ръчните поради елиминирания риск от човешка грешка.

 

Един кръг от тестове не е достатъчен за пълна оценка на качеството на сперматозоидите или семенната течност. Има високо ниво на вариация между пробите от различни мъже, както и между проби от един и същи мъж. Фактори като човешка грешка, замърсяване, неправилно етикетиране и чакането дълго време преди обработката също правят необходимо извършването на множество тестове. Обикновено са необходими три или повече теста, които да дадат еднакви или подобни резултати, за да бъдат потвърдени качества като морфология, жизненост и мобилност на сперматозоидите.

 

Какво може да покажат резултатите от изследването на морфология на сперматозоидите?

Наличието на голям брой необичайно образувани сперматозоиди (с дефекти на различни части – глава, акрозома, ядро, шийка, опашка) и нисък брой на сперматозоиди с нормална форма в пробата са признаци на състояние, наречено тератозооспермия. Точният диапазон може да варира, но обикновено сперматозоидите с нормална или здрава морфология са между 4 и 14 процента. Резултат под 4 процента може да означава, че отнема повече време от нормалното, за да бъде постигната бременност.

 

Резултат от 0 процента сперматозоиди с нормална форма обикновено означава, че за зачеването може да е необходимо ин витро оплождане (IVF). IVF включва събиране на яйцеклетка и семенна течност, които да бъдат комбинирани в петриева паничка с надеждата за оплождане.

 

Критериите за морфология на сперматозоидите са разработени преди по-малко от десетилетие, затова все още има много несъответствия в начина на провеждане на теста и тълкуване на резултатите. Също така е важно да бъде отбелязано, че сперматозоидите, които са необичайни по размер или форма, обикновено също носят здрав генетичен материал. Много фертилни мъже имат висок процент анормална сперма.

 

Мъж, чиито сперматозоиди с нормална морфология, са под 4 процента, трябва да се консултира със специалист, за да бъде изключено наличието на потенциални усложнения и допълнителни здравословни проблеми. Лекарите, специализирани в репродуктивната медицина, могат да помогнат да бъде идентифицирана причината за анормалните морфологични показатели на сперматозоидите и в някои случаи да препоръчат курс на лечение за подобряване на качеството на семенната течност.

 

Референции:
1. Agarwal, A., Tvrda, E., & Sharma, R. (2014, May 27). Relationship amongst teratozoospermia, seminal oxidative stress and male infertility. Reproductive Biology and Endocrinology
2. Berruti, G., & Paiardi, C. (2011, April-June). Acrosome biogenesis: Revisiting old questions to yield new insights. Spermatogenesis
3. Cooper, T.G. (2010). WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen
4. Medical News Today. What is a sperm morphology, and what do results mean?