COVID-19 не е болест, предавана по полов път, но все пак може да наруши качеството на сперматозоидите.
 

Белгийско проучване, проведено с участието на 120 мъже, излекувани от COVID-19, показва, че инфекцията засяга мобилността на сперматозоидите.

 


Първо учените са потърсили наличието на коронавирусна РНК в семенната течност на участниците.
 

Тестът е отрицателен за всички проби, потвърждавайки, че SARS-CoV-2 не може да се развива в тъкани, произвеждащи сперматозоиди.

 

Въпреки това общият брой произведени сперматозоиди и тяхната подвижност са силно намалени, особено през първия месец след заболяването.
 

Само 24,6% от анализираните проби са нормални. При останалите учените наблюдават промяна в подвижността на сперматозоидите или липса на подвижност, но също и морфологични дефекти и недостатъчно количество сперматозоиди в семенната течност.

 

 

Един месец след инфекция с COVID-19, 60% от пробите показват нарушения в подвижността на сперматозоидите, 37% между един и два месеца след прекарана инфекция и 28% след повече от два месеца.

 

Броят на сперматозоидите е твърде нисък за 37% от мъжете, изследвани един месец след инфекцията, 29% на 1-2 месеца след инфекцията и само 6% два месеца след това.

 

Тези наблюдения не корелират с тежестта на симптомите, описани при участниците.

 

Ако проблемите продължат още два месеца след инфекцията с COVID-19, учените все още не знаят дали някои от тези аномалии могат да продължат по-дълго.


Това оказва влияние върху двойките, които планират да създадат семейство.
 

Качеството на спермата при мъж, който е заразен с COVID-19, не може да бъде оптимално и това се наблюдава в продължение на няколко месеца.

 

Екип от изследователи от университета Justus-Liebig в Гисен, Германия редовно анализира в продължение на два месеца семенната течност на 84 мъже на възраст под 40 години, заразили се с коронавирус, повечето от които страдат от тежка форма, и я сравняват с тази на 105 участници, неинфектирани със SARS-CoV-2.

 

При мъже с коронавирусна инфекция маркерите на възпаление и оксидативен стрес в сперматозоидите са били два пъти по-високи в сравнение с контролната група.


Авторите също така откриват значително по-ниска концентрация и подвижност на сперматозоидите и много повече сперматозоиди с променена форма сред участниците с потвърденпCOVID-19.

 

Тези резултати представляват първото пряко експериментално доказателство, че мъжката репродуктивна система може да бъде засегната от COVID-19, заключават авторите.
 

Те подчертават, че наблюдаваните изменения съответстват на състояние на олигоастенотератоспермия, която е една от най-честите причини за субфертилитет при мъжете.

 

Експерти, които не са участвали в проучването, обаче предупреждават, че трябва да се проведат повече изследвания, преди да се правят каквито и да било заключения.
 

Мъжете не трябва да се тревожат прекалено. Понастоящем няма установени доказателства за дългосрочни увреждания, причинени от COVID-19 върху сперматозоидите или мъжкия репродуктивен потенциал, пояснява Алисън Кембъл, директор по ембриология на групата специализирани клиники Care Fertility.

 

Самите автори отбелязват, че хипотезата е, че наблюдаваните резултати се дължат на лечението, получавано от определени пациенти, по-специално кортикостероиди, антивирусни и антиретровирусни лекарства, като някои проучвания показват отрицателно въздействие върху качеството на семенната течност. 

 

44% от участниците в групата на пациенти с COVID-19 са били лекувани с кортикостероиди и 69% с антивирусни препарати.

 

Независимо от действието на коронавируса, вече знаем, че треската може да има отрицателно въздействие върху производството на сперматозоиди, независимо от болестта, която я е причинила, отбелязва също Алън Пейси, специалист по мъжка плодовитост в университета в Шефийлд.

 

Източници: 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-covid-19-ne-transmet-pas-voie-sexuelle-mais-altere-qualite-sperme-85463/ https://rep.bioscientifica.com/view/journals/rep/161/2/REP-20-0523.xml https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/getSharedSiteSession?redirect=https%3A%2F%2Fwww.fertstert.org%2Faction%2FshowPdf%3Fpii%3DS0015-0282%252821%252902156-7&rc=0