Във фокуса на повечето двойки, опитващи да си направят бебе, е стремежът към укрепване на физическото здраве, подобряване на съня, храненето и начина на живот с отказване от вредните навици. Макар да са наистина съществени тези мерки не може да се считат за напълно достатъчни, ако не са подплатени и със стремеж за укрепване на емоционалното здраве и снемане на стреса. Защото проучванията показват, че стресът може да има много сериозно влияние върху шансовете за зачеване.

 

Прекомерният стрес може да се окаже основна причина за трудностите със зачеването, особено при двойки, които правят неуспешни опити от месеци. Проучванията сочат, че поне 30% от случаите на проблеми със зачеването може да се асоциират с ролята на прекомерния стрес като възпрепятстващ фактор. Стресът провокира най-разнообразни реакции от страна на организма и начините, по които повлиява шансовете за зачеване, може да са най-различни. Във всички случаи обаче влиянието му е негативно.


 

Основен потърпевш от прекомерния стрес е хипоталамусът – структура в мозъка, която регулира секрецията на женските хормони, сигнализиращи на яйчниците кога е време да освобождават зрели яйцеклетки. Така, при прекомерен стрес често се наблюдава разстроство в строго регламентирания цикъл на овулацията и жената под стрес често губи правилната си преценка за това кога овулира. Прекомерният стрес може дори да преустанови овулациите на жената за неопределено време и да направи безуспешни всички опити за зачеване в този период. Състоянието се означава като стрес-индуцирана ановулация.

 

За връзката между стреса и шансовете на жената да зачене свидетелства още една зависимост. Установено е, че високите нива на ензима алфа-амилаза са фактор, който значително затруднява зачеването. Жени, с повишени нива на този ензим, имат поне 50% по-ниски от нормалните шансове да забременеят в даден момент. Учените установяват, че една от основните причини за повишаване нивата на амилазата е високият адреналин – хормонът, който се секретира в най-високи количества в периоди на силен стрес.

 

Стресът редуцира шансовете за зачеване и чрез повлияване фертилността на мъжа. Доказано е, че при мъже, изложени на храничен и прекомерен стрес, се влошава качеството и количеството на семенната течност и жизнеспособните сперматозоиди в нея.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Заключението на учените е, че намаляването шансовете за зачеване в периоди на сериозен стрес е еволюционно наложена реакция на организма, целяща да предпази жената от забременяване в момент, когато тя няма да може да полага адекватни грижи за потомството си. Този феномен се разглежда като естествен гарант за опазване на вида и подсигуряване на оптимални условия за продължаването му.

 

Снемането на стреса трябва да се разглежда като водещо средство за повишаване шансовете за зачеване и при двата пола. То следва да се прилага успоредно с мерките за подобряване на начина на живот и храненето, за да повиши шансовете на всяка двойка да се сдобие на рожба.