Отдавна е установено, че оксидативният стрес е свързан с нарушения в репродуктивното здраве при мъжете. Той води до понижена подвижност на сперматозоидите и увреждане на тяхната наследствена информация. Това предизвиква повишен риск от повтарящи се аборти, поради нарушения в оплождането и генетични аномалии. Генерирането на свободни радикали е стествен процес и е необходим за репродуктивното здраве, но натрупването им води до нарушения в плодовитостта, правилното протичане на бременността и генетичното здраве на новородените.

 

Развитието на мъжките полови клетки е свързано с генериране на значителни количества свободни радикали, което е водеща причина за оксидативни изменения в сперматозоидите. Свободните радикали променят наследствената информация в тези клетки и могат да доведат както до нарушения в техния растеж, така и до клетъчна смърт. Освен това, тези реактивни частици участват в процесите на капацитация на сперматозоидите, акрозомната реакция, стабилността на митохондриите и подвижността на мъжките полови клетки. Свободните разикали изпълняват функциите на посредници в метаболитните процеси, които протичат в сперматозоидите. Левкоцитите, които са част от всички клетъчни елементи, имащи отношение към сперматогенезата, също произвеждат свободни радикали във физиологични условия. Това допринася за осигуряване на ефективна защита срещу инфекциозни агенти и възпалителни процеси в семенната течност.


 

Въпреки това, дисбалансът между свободните радикали и антиоксидантите може да доведе до клетъчно увреждане. Установено е, че характеристиките и качествата на сперматозоидите значително се променят под действие на високи количества свободни радикали. Това води до нарушени репродуктивни способности на семенната течност, тъй като се наблюдава увреждане на ДНК на сперматозоидите. Тези клетки са много чувствителни към действието на оксидативния стрес, тъй като съдържат високи количества мононенаситени мастни киселини в мембраните и цитоплазмата си. Пероксидацията на липидите в клетъчната мембрана на сперматозоидите е водещ механизъм, който води до увреждане на оплодителната способност на сперматозоидите. Всичко това води до безплодие при мъжете.

 

Високите количества свободни радикали променят подвижността на сперматозоидите и предизвикват клетъчна смърт. Уврежданията на наследствената информация на сперматозоидите водят до повишен риск от спонтанни аборти и нарушено оплождане. По-високата честота на генетичните аномалии при ембриона се дължят на измененията в качеството на семенната течност, които се предизвикват под действието на оксидативния стрес. Увреждането на хроматина в сперматозоидите нарушава нормалното протичане на оплождането и ранното развитие на ембриона.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6472207/