Проучване, публикувано в авторитетния журнал American Journal of Hypertension, посочва, че кръвното налягане на жената в периода преди зачеването на рожбата й оказва влияние върху вероятността бебето да е от мъжки или женски пол. Въпросът за ранното определяне пола на бебето и дори за зачеването на рожба от точно определен пол отдавна буди интереса на учени, лекари и бъдещи родители.

 

Според специалистите вече сме много близо до разгадаването на скритите тайни в тази област.


 

До момента са разглеждани влиянията на различни фактори върху пола на бъдещото бебе. Счита се, че решаваща роля може да имат фактори от начина на живот и общото здраве и на майката, и на бащата. Посоченото проучване обаче подчертава по-голямата роля на особеностите на майчиния организъм върху това дали тя ще зачене момче или момиче.

 

Според доклада на американските специалисти кръвното налягане на жената в периода преди тя да забременее има непредполагана досега роля за определяне на пола на бебето. Учените стигат до заключението, че колкото по-близко до горната граница е кръвното налягане на бъдещата майка, толкова по-вероятно е бебето да е от мъжки пол. И обратно – при по-ниско от нормата кръвно налягане се повишава вероятността жената да зачене момиче.

 

За установяване на тези данни научният екип провежда мащабно проучване сред двойки, които плануват зачеване на рожба. Проследяват кръвното налягане на бъдещите майки в периода преди забременяването, а след раждането събират данни за пола на бебето при всяка от тях. Проследени са близо 1500 жени, като проследяването на кръвното им налягане е започнало около половин година преди зачеването. Проследяваната група жени е дала живот на около 800 момчета и около 700 момичета.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Съпоставяйки пола на бебето с установените предварително стойности на кръвното налягане на всяка от жените, учените правят интересното си заключение.


Според конкретните данни жените, които са заченали момче, преди забременяването си са имали кръвно налягане с горна граница над 110 mm Hg. При родилите момиче стойностите на систоличното кръвно налягане са били съответно под тази граница.

 

Така учените установяват, че кръвното налягане в периода на зачеването на бебе може да се разглежда като независим фактор, определящ неговия пол. Предстоят проучвания, които да затвърдят достоверността на тази зависимост. Те ще допълнят представата ни за общите механизми, определящи пола при човека и по-важното – ще ни покажат доколко зачеването на бебе от желания пол може да се планува успешно.