Извънматочната бременност представлява състояние, при което оплодената яйцеклетка се имлантира извън ендометриума на маточната кухина. Това може да се случи на няколко места - в цервикалния канал на матката, в яйчника, директно в коремната кухина, но най-често локализацията на този процес е ампуларната или още разширената част на маточните тръби.

Основна причина за развитието на ектопична бременност, това е увреждането на Фалопиевите тръби. От една страна може да се засегне техният ресничест епител, а от друга да се причинят нарушения в мотилитета - подвижността на самите тръби, което възпрепятства придвижването на оплодената яйцеклетка и тя се имплантира на мястото, до което е стигнала на 5-7 ден след оплождането.

От близо 20 години насам се наблюдава повишаване на честотата на тази патология в развитите страни. Причина за тази тенденция се явяват все по-честите възпалителни заболявания – т.н тазова-възпалителна болест. Развитието на този патологичен процес се предизвиква от различни  микроорганизми, проникнали в иначе стерилната коремна кухина, най-често, по възходящ път - от влагалището. Най-честата причина са сексуално преносимите инфекции - гонорея и хламидиаза, която протича субклинично и причинява значителни увреждания на горния отдел на гениталния тракт, в това число и маточните тръби. В голямо проучване Westrom посочва, че една на 24 жени с тазово-възпалителна болест развива извънматочна бременност, а в контролната група отношението е 1:144.

Също така важна роля в зачестилите случаи на ектопична бременност играят вътрематочни контрацептивни средства (спирали).

Друг фактор за извънматочна бременност могат да бъдат предхождащи оперативни интервенции в малкия таз, а методите за асистирана репродукция увеличават два пъти вероятността от развитие на ектопична бременност.

Тютюнопушенето по време на концепцията също представлява рисков фактор. В момента се работи по изследване на 7 механизма, по които злоупотребата с цигари може да доведе до ектопична имплантация на яйцеклетката. Основните два от тях касаят забавянето на овулацията и нарушения в подвижността на маточните тръби.
 

Как да я разпознаем?

Извънматочната бременност може да се изяви със следната триада:


  • болка ниско в корема,
  • липса на менструация,
  • кървене от гениталиите.

    
Това са симптоми, които се срещат при 50% от случаите, но понякога това състояние се изявява по нехарактерен начин и създава затруднения при диагностицирането му.

Протичането на ектопичната бременност може да бъде хронично и остро.

Хроничното състояние се свързва с типичните признаци на бременност - гадене, повръщане, напрежение в гърдите, липса на менструация. Обикновено маточното кървене е с променен цвят - тъмнокафяв и с продължителен характер. Възможна е появата на леко повишена телесна температура.

Острата изява на ектопичната бременност представлява животозастрашаващо състояние. Най-често се касае за руптура - разкъсване на маточната тръба и изливане на голямо количество кръв в коремнта кухина. Това води внезапно до голяма кръвозагуба и настъпване на шоково състояние, което се характеризира с:

NEWS_MORE_BOX

 

 

  • режеща болка ниско в корема,
  • колапс,
  • бледост на кожа и лигавици,
  • понижаване на телесата температура,
  • ускоряване на пулса.


В такива ситуации се налага вземането на спешни мерки от страна на лекарите за стабилизиране на състоянието.
 

Как се поставя диагнозата?

Всеки преглед започва с разпит на болния и преглед. От изследванията в съображение влизат пълната кръвна картина, установяване на стойностите на ᵦ- чХГ и вагинална сонография. В случай, че лекуващият лекар прецени може да използва и други методи за изследване с цел доуточняване на състоянието.
 

Какво е лечението на извънматочната бременност?

То бива оперативно и консервативно.

Радикалното оперативно лечение се състои в отстраняване на засегнатата маточна тръба. Абсолютни индикации за извършване на тази операция са непоправимо увреждане на тръбата и изразени симптоми на кръвозагуба.

При подходящи индикации от страна на бременната е възможно използването на съвременни методи - микрохирургична техника, които подобряват значително прогнозата при желание за забременяване в по-късен етап.

Консервативното лечение представлява прилагане на Метотрексат, който е антиметаболитен химиотерапевтик и следва да бъде прилаган по преценка на лекар специалист.