Нова технология на изследване на яйцеклетката показва наличието на дефекти в генетичния материал при повече от половината яйцеклетки, замразени с цел процедури ин витро. Изследването намира грешки в хромозомния набор в 90 % от случаите.


Проф. Симон Фишел, изпълнителен директор на Care Fertility и ръководител на проекта споделя по време на конференцията на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) в Рим, че при приложението на метода при 150 жени се отчита двойно повишаване на числото на успешни бременности след ин витро.


Според учените новият метод е по-безопасен и прецизен от тестове, които се провеждат за установяване на абнормен брой хромозоми понастоящем. Едни от най-сигурните методи анализират клетки от бластоцита или по-късно от ембриона, докато новият метод изследва полярното телце, което съдържа въглеродно копие на генетичен материал на яйцеклетката.

200 яйцеклетки от 41 семейни двойки са изследвани досега по новия метод. Но тъй като до момента има само 8 случая на успешно завършили бременности, учените избягват да направят окончателно обобщение за ползата от метода.


Специалистите по репродуктивно здраве непрекъснато търсят по-надеждни начини за разпознаване на качествени яйцеклетки, с цел да повишат успеваемостта при ин витро процедурите. Основателна причина, поради която председателят на ESHRE, проф.  Joep Geraedts обяви, че от следващата година се предприема мащабно проучване за установяване на успеваемостта при прилагането на скрининга, включващо няколко стотици жени.


При повече от 75 % от яйцеклетките на жени над 39-годишна възраст се откриват  хромозомни аномалии, при по-младите те са над 50 %.


Клиники във Великобритания предлагат генетичен тест на оплодени яйцеклетки за 2000 лири на по-възрастни жени, които имат няколко неуспешни ин витро опита.


Според експертите, ако прилагането на новия метод покаже по-висока успеваемост при ин витро, то желание да се възползват от теста ще имат и по-младите жени.