Доц. д-р Атанас Щерев завършва Медицински университет, София. Има специализация по акушерство и гинекология и квалификация по репродуктивна медицина и асистирани репродуктивни технологии. С повече от 35 години практика в областта на акушерството и гинекологията е. Професионалният му опит в асистираните технологии датира приблизително от времето, когато се ражда първото бебе в епруветка.
През 1987 г. става завеждащ Клиника по нови репродуктивни методи и детско-юношеска гинекология в Институт по акушерство и гинекология, София.

Д-р Щерев има специализации в множество авторитетни чужди клиники: квалификация по репродуктивна ендокринология към Института по експериментална ендокринология и химия на хормоните, Москва, Институт по стерилитет, Виена, Университетска болница, Мюнстер, Германия, Акушеро-гинекологична клиника, Сан Диего, САЩ.
Притежава научна степен доктор на медицинските науки по физиология и патология на репродукцията. Основател е и бивш председател на Българската Асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.
Притежава опит и в политиката, депутат е в 36, 39 и 40 Народно събрание. Бил е и председател на Комисията по здравеопазване.
Има множество публикации в български и международни научни списания, над 70 презентации на национални и международни конгреси и конференции.
От 2007 г. до 2011 г. е представител на България към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).

 


Представяме ви неговата гледна точка за сурогатното майчинство...
 

 


Сурогатно майчинство по медицински показания може да се прилага единствено при липса на забрана в законодателството на съответната държава и то при следните случаи:

  1. Вродена или придобита липса на матка.
  2. Отсъствие или тежка патологична деформация на маточната шийка, водеща до незадържане на евентуална бременност.
  3. Патология на матката, която не се поддава на лечение.
  4. Заболявания от различен характер, при които е строго противопоказно забременяване или износване на бременност или е невъзможно забременяване.
  5. Многократни неудачни опити с различни Асистирани репродуктивни технологии, особено при получаване на ембриони с добро качество.


Въпреки изложеното дотук, проблемът на сурогатното майчинство има множество различни измерения и трябва да се разглежда комплексно.

В България е общоприето становището, че използването на една жена или „наемането на матката й” за една бременност е най-малкото неприемливо от етична гледна точка. Мотивът за това масово схващане е, че по този начин се реализира експлоатацията на една личност. От едната страна на това забранено от закона в България уравнение е евентуалната финансова облага на материално затруднена жена, решила да стане сурогатна майка, а от другата – рисковете за здравето и живота, които биха могли да възникнат. Така поставените обстоятелства могат да се приемат за логично оправдаващи забраната в нашето законодателство за използване на сурогатна матка.
 

NEWS_MORE_BOX

 

Законодателството по света

Сурогатното майчинство е забранено от закона в Австрия, Германия, Норвегия, Швеция, Франция и някои щати на САЩ.


В Белгия, Гърция, Ирландия, Финландия  тази дейност не е регламентирана от закон и поради съществуването на тази „вратичка” е възможно реализирането й.

Сурогатното майчинство в някои страни е разрешено от закона само като некомерсиално – без заплащане на майката и със забрана да се рекламира дейността и специално да се подбират жени за целите й. Това предвижда законодателството в Австралия, Великобритания, Дания, Израел, Испания, Канада, Холандия, отделни щати на САЩ.

Прилагането на сурогатно майчинство, включително комерсиално, е разрешено в повечето щати на САЩ, ЮАР, Русия, Грузия, Украйна.


Бих желал да поставя един въпрос, чиято дискусионност напълно съзнавам: „Защо в случаите, когато една жена няма яйчници, а има матка, законът позволява даряването на яйцеклетка?” Тази възможност справедливо е разписана в съществуващото в България законодателство. Още при приемането на Закона за здравето аз изразих мнение, което поддържам и до днес.