Донка Куцарова е член на УС на Сдружение „Зачатие“. В организацията е от самото й създаване, дори и по-рано. През последните десет години постоянно се сблъсква с проблемите на хората, които желаят да имат дете, но срещат трудности заради репродуктивни проблеми. За десет години отношението в страната ни спрямо хората със стерилитет се променя, може би по-бързо отколкото се променят предразсъдъците в обществото ни. Факт е, обаче, че благодарение на активното действие на шепа млади жени от тема табу проблемите на семействата да имат дете, се приеха и за проблем на държавата.

Смята се, че 250 000 млади двойки у нас страдат, заради това, че не могат да имат дете по естествен път. Към сдружението се присъединяват все нови и по-млади жени. Годините, необходими за създаването на "Фонд Асистирана репродукция", който финансира част от опитите ин витро, обаче жертваха мечтата на не малко български семейства да отгледат дете. Какво още предстои да стори държавата ни, за да се смята, че промените в нея са адекватни на съвремието ни, европейската ни принадлежност и на демократичните устои на едно общество...

 


 

Каква е позицията на Сдружение "Зачатие" относно възрастовото ограничение за ин витро до 43 г., заложено в нормативната уредба на страната?

 

Понастоящем, съгласно действащото законодателство у нас, е забранено извършването на ин витро процедура със собствени яйцеклетки за жени, навършили 43-годишна възраст, а вътрематочната инсеминация е забранена за жени над 45 години. Безспорен факт е, че с течение на възрастта намалява яйчниковият резерв при жената и качеството на яйцеклетките, но това при всяка жена протича с различен темп. Според специалистите, менопаузата при българката настъпва средно на 50-годишна възраст и това би следвало да е горната граница, която да бъде заложена в регулативните документи, касаещи асистираната репродукция.

В момента се оказва, че жени със запазена яйчникова функция са дискриминирани единствено на база на формален възрастов критерий за това, че имат репродуктивни проблеми, дължащи се на различни фактори, спрямо жени на същата възраст, които могат да забременеят нормално и износят здрав плод. Позицията на Сдружение "Зачатие" е, че решението за асистирана репродукция трябва да се основава на база на медицински критерии, оценка на индивидуалните шансове на жената да забременее и износи здрав плод и това да се случва след информиран избор на двойката. Следователно, за горна възрастова граница е нормално да бъде приета границата, която природата е “определила” като горен праг на фертилната възраст, а именно настъпването на менопаузата. В становището си сдружение "Зачатие" разглежда проблема от няколко страни - в медицински, социално-етичен и юридически аспект.

Държавната комисия за защита от дискриминация се произнесе с решение по този казус - налице е дискриминация по възраст в действащата нормативната уредба - Наредба 28 за дейностите по асистирана репродукция от юли 2007.

Становището на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве - организацията на специалистите, които работят в областта на стерилитета, се произнесе със становище, в което се застъпва същото мнение - физиологичната граница, до която да бъде предприето и асистирано оплождане следва да бъде във възрастта между 50 и 52 г. Стремежът към възпроизводство, стремежът към майчинство е един от най-силните инстинкти у човека и ние считаме, че докато организмът на жената запазва нейната природна фертилност, никой не бива да отнема правото на жената да стане майка.

 


Това ли беше поводът сдружение "Зачание" да организира кръгла маса в края на октомври? Какво се случи на събитието?

Да, именно в тази връзка сдружение "Зачатие" организира кръгла маса на 30 октомври 2010 г., на която бяха поканени представители на всички центрове по асистирана репродукция в страната, и по-голямата част от тях присъстваха на дискусията, представители на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация, Център "Фонд асистирана репродукция" и пациентски организации. След продължителна и аргументирана дискусия, почти всички участници в нея, бяха на мнение, че възрастта за асистирано оплождане трябва да бъде вдигната. Взе се решение да се внесе предложение в Министерството на здравеопазването за сформиране на работна група за промяна на Наредба 28 на Министерство на здравеопазването. В тази група следва да участват представители на центровете по ин витро оплождане, Изпълнителната агенция по трансплантация и пациентските организации на двойките с репродуктивни проблеми. Като следствие от кръглата маса и последвалата активна комуникация с Министерството на здравеопазването, месец по-късно бе сформирана официална работна група от министерството с цел изготвяне на предложение за промени в наредбата. В състава на работната група са включени представители на Министерство на здравеопазването, водещи клиники и пациентски организации, между които и сдружение "Зачатие" и се надяваме много скоро промените да бъдат осъществени и засегнатите жени да могат да се възползват от основното си човешко право.


Какво сдружение е “Зачатие” и не бяха ли именно действията на пациентската организация повод за създаването на Фонда за асистирана репродукция? Какво наложи неговото създаване?

Сдружение "Зачатие" е първата пациентска организация на хората с репродуктивни проблеми в България и като такава от самото си създаване защитава и се бори за правата на хората, за които животът се е превърнал в борба за рожба. До началото на 2005 г. у нас държавата не подпомагаше финансово по никакъв начин семействата с репродуктивни проблеми. За първи път тогава стартира програмата за лечение на безплодие при жената на Националната здравноосигурителна каса, която се изразяваше в реимбурсиране на медикаменти на стойност приблизително 1600 лв. за една процедура на двойка.

За съжаление тази програма не работеше оптимално. Още в средата на годината се преустанови приемът на документи. С протестната акция "Буркан" на сдружение "Зачатие", в края на 2006 г. програмата бе възобновена и приемът на документи стартира отново.

Десетки стъклени буркани с цвете в тях, символизиращо живота, който се ражда в епруветка по метода ин витро, бяха донесени в снега пред входа на сградата на НЗОК. Необходимо бе не само да се поема част от скъпоструващите медикаменти за стимулация при ин витро, но и реимбурсирането на цял ин витро цикъл, цената на който в повечето случаи надхвърля 5000 лв. За много семейства тази сума беше и все още е непосилна.

През 2008 г. сдружение "Зачатие" и фондация "Искам бебе" участваха в подготовката на проектозакон, който да регламентира създаването на обществен фонд за финансиране на до три пълни опита ин витро. За съжаление този проектозакон не бе приет на 16.12.2008 г. от депутатите. Предната студена декемврийска вечер, двете пациентски организации, подкрепени от лекарите по стерилитет, организираха своя мълчалив поход под дъжда с празни бебешки колички и надписи "Искаме да раждаме деца на България". В ефира на предаването на "Шоуто на Слави" смели жени и мъже се показаха в прайм тайма пред милиони зрители "Искаме просто да ни погледнете, колко сме много". "Тези колички са празни като домовете ни и сърцата ни" бяха посланията, които копнеещи да бъдат майки и бащи, мъже и жени изпратиха в студената дъждовна вечер.

Гледката с десетките празни бебешки колички докосна и стресна една част от обществото ни, хората със сетива за чуждата емоция, хората с морал и отговорност. Броени дни по-късно, с постановление на тогавашния министър на здравеопазването д-р Евгений Желев, бе създаден Център "Фонд Асистирана репродукция", който реимбурсира до 3 пъти за семейство сумата от до 5000 лв.

На 1 април 2009 г. стартира приемът на документи за финансиране на ин витро чрез Център "Фонд асистрана репродукция" към Министерството на зравеопазването.


Каква е ролята на сдружението и пациентските организации въобще в дейността на Центъра „Фонд асистирана репродукция”?

Представител на Сдружение "Зачатие" участва в Обществения съвет на Център "Фонд асистирана репродукция" от самото му създаване. Общественият съвет одобрява кандидатите за финансиране и организира работата на фонда. Единственото място в интернет, където може по всяко време да се получи конкретна и актуална информация или консултация за кандидатстване във Фонда, новини, подробности около работата му е специализираният подфорум за Фонда в сайта на "Зачатие". През 2010 г. в бюджета бяха заложени 10 млн. лв., но с решение на Министерски съвет бяха отпуснати още 5 милиона допълнително. За 2011 година са заложени 15 млн. лв.

От създаването на Фонда досега са подадени 11 000 молби. Разгледани са повече от 9500 молби, на 7100 от които са връчени заповеди. Стотици са вече щастливите родители на бебетата, родени благодарение на финансирането от Фонд “Асистирана репродукция”.
 

Продължението на интервюто.