Диагнозата „захарен диабет” у жена в репродуктивна възраст не е противопоказание за забременяване. Няколко точни препоръки обаче е добре да следват всички жени с тази диагноза, имащи желание да заченат и износят здраво дете.
 
Обикновено бременността се установява около 7-ма гестационна седмица при повечето бременни жени. Докато в този период ние сме заети с въпроса „има ли една или две черти”, в развиващия се плод протичат интензивни процеси на клетъчно делене и растеж. 
 
До 7-ма гестационна седмица са се формирали повечето жизненоважни органи и ние вече можем да чуем как бие сърцето му. Лошият гликемичен контрол през този период може да доведе до вродени малформации и дори до спонтанен аборт. Затова изключително важно е планирането на бременността и постигането на добър гликемичен контрол още преди нейното настъпване.
 
Според Американската диабетна асоциация таргетните стойности на кръвната захар преди забременяване трябва да са:
  • на гладно – между 3,3 – 6,6 mmol/l
  •  един час след нахранване – между 5,5 – 8,3 mmol/l
Инсулинът е първа линия избор на лечение, поради своя добър ефект върху финия контрол на гликемията и това, че не преминава през плацентата, т.е. безопасен за плода. Преди началото на опитите за забременяване е препоръчително преминаване към интезифициран инсулинов режим или постоянна подкожна инфузия (инсулинова помпа). Жените с диабет тип 2 на лечение с перорални средства е добре също да преминат на терапия с инсулин поради лошия профил на безопасност на медикаментите.
 
Препоръчва се постигане на редовен режим на хранене (4-5- кратен, на малки порции) и корекция на хранителните навици още на етап планиране на бременността. Тази препоръка важи с по-голяма сила за жените със захарен диабет тип 2, при които са налице наднормено тегло и/или затлъстяване, както и комплекс от други метаболитни нарушения. Жените със захарен диабет тип 1 обикновено имат изграден режим на хранене, съобразен с инсулиновите им апликации. 
 
Физическата активност е важна част от ежедневието на жената, като минималното изискване е 30 минути ходене дневно.
 
Стойностите на гликирания хемоглобин показват какви са среднодневните кръвнозахарни нива през последните 3 месеца. При жените, планиращи бременност, е добре техният гликиран хемоглобин (HbA1c) да е поне под 7%. Известно е обаче, че ако бъде сравнен с общата здрава популация, рискът за плода е по-голям при жените с диабет и то още при нива на HbA1c 6,4%. Рискът за аномалии у плода е около 3,9 - 5% при нива на HbA1c до 10,4%, а над тази стойност – рискът е 10,9%.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Успоредно с постигане на оптимален гликемичен контрол преди настъпване на бременност, жената с диабет трябва да бъде изследвана за всички негови усложнения – ретинопатия, нефропатия, полиневропатия, сърдечно-съдови заболявания, и асоциираните с него състояния артериална хипертония и дислипидемия. 
 
При бременност съществува риск за влошаване на диабетната ретинопатия, затова в случаите, в които е необходима терапия, е добре да се удължи периода на контрацепция и да се проведе необходимото лечение. 
 
Медикаментите, които се използват в терапията на диабета и усложенията от него, но са противопоказани при бременност, са: статини, АСЕ-инхибитори, АРБ блокери и повечето неинсулинови медикаменти. Те трябва да бъдат спрени преди започване на опитите за забременяване. 
 
Прицелните стойности на кръвното налягане преди зачеване са < 130/80 mmHg. Антихипертензивната терапия се провежда с медикамент, разрешен за употреба по време на бременност.
 
Препоръчва се суплементацията с фолиева киселина да започва 3 месеца преди концепцията с цел понижаване на риска от дефекти на невралната тръба. Препоръчителната дневна доза е 5 мг (около 10 пъти по-висока от приемата за профилактика при жени без диабет). Приема се до 12 гестационна седмица, след което се намалява на поддържаща доза от 0,4-1 мг до края на лактацията.  
 
При жените със захарен диабет тип 1 е добре да бъдат изследвани ТСХ и анти-ТРО (МАТ) преди зачеване, с цел изключване на тиреоидит на Хашимото и хипотиреоидизъм. Причината е честата асоциация на две или повече автоимунни заболявания.