Работещите жени все още не получават същото заплащане, уважение и възможности на работното място, в сравнение с мъжете, сочи доклад на Университета на Сидни и Австралийския национален университет. Той се основава на данни, събрани от Ipsos като част от по-голямо проучване в три държави - Австралия, Англия и Япония.

 

Докладът разглежда мненията на 1000 жени и 1000 мъже под 40-годишна възраст към равностойното заплащане, уважението и възможностите на работното място от миналата година. Въпреки усилията на движението #MeToo и промените на пазара на труда, породени от COVID-19, резултатите показват твърде малък напредък в желаната посока в сравнение с проучването от 2017 г.


 

Проф. Ре Купър от университета в Сидни отбелязва, че с оглед на анкетата жената се описва като неудовлетворена от сегашното положение на дискриминацията в работната среда, и стремяща се към позиция, в която да има същите възможности като колегите си от мъжкия пол.

 

"На жените им е омръзнало да бъде омаловажавани и да бъдат пренебрегвани на работното място. Нормативната уредба е от значение, но тя не гарантира равнопоставеност на практика. Трябва да помислим за пристрастия и културата в организациите, които обезценяват и дискриминират жените“, споделя проф. Купър.


Разликата между мненията на мъже и жените на работното място се наблюдава в данните:


71% от мъжете смятат, че и двата пола получават равноправно уважение и изслушване, само 61% от жените споделят мнението им.


По отношение възможността за повишение, 70% от мъжете са на мнение, че и двата пола имат еднаква възможност за повишение. При жените такъв отговор дават 62% от участващите в проучването.

 

Между 2017 г. и 2022 г. се наблюдава голямо разместване в преференциите на младите работници с оглед на факта, че пандемията наложи на голяма част от населението дистанционен начин на работа. 


„Работата от вкъщи беше наложена на повече от половината работна ръка по време на пандемията, но това изглежда е оформило бъдещи предпочитания за работници под 40. Преди пандемията 52% от мъжете и 62% от жените под 40 години никога не са работили от дома“, споделя проф. Ариадна Бромен от Школата по публични политики Кроуфорд в Националния университет в Австралия. Докато сега 77 % от австралийците под 40 години искат да работят от вкъщи между един и пет дни в седмицата. Към момента 38 % от жените и 44 % от мъжете работят от вкъщи.

 

„По-голямата част от работните позиции в бъдеще се очаква да бъдат в сектора на услугите и грижите, които изискват работа на място. Работодателите ще трябва да помислят как да задоволят търсенето на нови работни места, докато в същия момент дават възможност на младите работници да имат повече гъвкавост с работното им място.“, казва проф. Бромен.

 

Доц. Елизабет Хил от Университета на Сидни изтъква, че липсата на уважение към жените на работното място рефлектира върху пълната им  ангажираност в работата. „Много повече жени съобщават, че искат уважение на работното място. Това е най-големият им приоритет, взимащ връх над сигурност, гъвкавост и заплащане.“
 

Референции:

https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/30078.2