Интересни резултати за влиянието на лицевата костна структура и мимиките получават екип когнитивни невробиолози от Нюйорксия университет от серия изследвания. Възприятията ни за характера на личността пред нас идват от изражения на лицето. На тяхна база автоматично определяме дали съответното лице е добронамерено и можем ли да му се доверим. За физическата сила на дадена личност „гадаем“ по структурата на лицето.

При експеримента учените предоставяли 10 портрета на хора с различни изражения, като участниците в него трябвало да преценят дали то е надеждно, притежава ли сила, доколко приятелски настроено е... Друга група доброволци пък оценявали портрети по скала от „много зъл“ до „изключително щастлив“ човек.

Анализът на данните потвърдил една вече ненова теза, че за приятелски настроени приемаме хората, които излъчват щастие. На такива хора сме склонни да се доверим. Ядосаните и сърдите лица поставяме веднага в категорията потенциални врагове, което ни дистанцира от тях. Любопитното е, че физическата сила на даден човек не преценяваме по друго при контакт с дадено лице, а по ширина на черепната структура: колкото е по-широка, толкова повече сила притежава.

За качеството сърдечен хората отново залагали на щастливото изражение. Естествено, при заличаване на емоционалното изражение на лицето, доброволците се затруднили да определят характера, но въпреки това дали свой отговор за силата, което било направено въз основа ширината му, поясняват от научния екип. И обратно, при заличаване на контурите на лицето, хората се „чудели“ точно за тази характеристика.

На следващия етап доброволците трябвало от 8 души да определят четирима, които биха могли да са финансови съветници или шампиони по вдигане на тежести. Резултатите само потвърдили вече ясното –  финасистите били „щастливите“, широколиките -  „спортисти“.

NEWS_MORE_BOXНай-накрая учените предоставили на отделни групи доброволци портрети на едно лице в различни състояния, които те трябвало да поставят в съответна група: надежден, способен, финансов съветник и спортист вдигане на тежести. При усредняване на образите от всяка група чрез компютърна програма и ново запитване се получил следният резултат: образите на надеждния и на силния се възприемали точно като такива, на финансовия консултант – като по-надежден, на спортиста – като още по-силен.

Въз основа на резултатите учените са категорични, че изражението на лицето влияе за възприемането на личностните черти, като сърдечност, приятелско отношение, надеждност, но не и на способностите на личността. Лицевата структура пък създава впечатление за физическите способности, но не и за емоционалната интелигентност.

Изследователите предполагат още някои подробности: по-широкото лице при мъжете се асоциира с по-голяма агресивност. За жените такъв извод не би могъл да се направи, тъй като резултатите са противоречиви.

При всички случаи обаче е ясно, че всеки би могъл да се опита да ни манипулира, подавайки определено изражение на лицето, най-малкото слагайки си "щастлива маска". Това, което бихме добавили е, че от тези резултати ясно личи как общественото съзнание пък също е манипулирано, за да асоциира то финансовия съветник като личност, на която можем да се доверим.

Съвет от нас, преди да избързате с преценката си за някого, първо, затворете очи за секунди и сравнете усещанията...