Когато мъжът смята, че не е възприеман за достатъчно мъжествен на работното място, възникват проблеми. Това е констатация на учени поставили си за цел да изследват поведението на хората в работна среда. Когато мъжете изпитват несигурност по отношение на половия им статус, са склонни на девиантно поведение много по-често отколкото жените. Освен че стават по-малко полезни в работния екип и за колегите си, трудно съдействат за каквото и да е и могат да стигнат до крайности да използват лъжа, измама или дори кражба на работното място. 


Според авторите на изследването подобни отклонения от общоприетите норми възникват, когато се проявява съмнение за свързаните с пола качества, с които хората се идентифицират. В много общества мъжествеността се разглежда като статус, който трябва да се заслужи и поддържа, докато женствеността се възприема като даденост. 


Представите за мъжко поведение са той да е целеустремен, амбициозен, напорист и да притежава индивидуална сила. Женското се асоциира с чувствителност и поставяне в услуга на другите. Учените са се опитали да изяснят как поведението в отговор на социално доказателство при мъжете е свързано с неприемливото поведение на работното място. За целта те провеждат серия изследвания.


В първото участвали 186 мъже и жени, упражняващи професии от различни отрасли. Те попълвали анкети относно заплахите за половия им статус на работното място. Тези, които съобщили, че чувстват половия си статус за застрашен, по-често и споделяли за свои вредни привички на работното място. Този ефект бил много по-силно изразен при мъжете, отколкото при жените. 


Във второто били включени 194 участници, които трябвало да разкажат случки от живота си, когато чувството им за половата принадлежност било накърнено или обичайно събитие. След това те участвали в преговори. Изследователите установили, че тези, които споделили за неприятен случай, накърняващ половия им статус, повече използвали лъжа по време на преговорите, за да получат предимство пред другите. 


В третия експеримент били наблюдавани 131 души от завод за промишлено оборудване. Всяка сутрин в продължение на седмица на работниците им се давали задачи, свързани с второто изследване. В края на всеки работен ден мъжете и жените съобщавали за извършените от тях добри дела – като съдействие на колеги, и негативни ситуации като лошо отношение към другите или преднамерено мотаене на работното място. 


Резултатите показвали, че мъжете са се отнасяли по-лошо с колегите си и по-рядко са им помагали в дните, когато чувствали своя полов статус застрашен. Тези различия в поведението не били наблюдавани в следствие на други заплахи на работното място. 


Хората имат ключови потребности на работното място като това да се чувстват автономни, компетентни и да общуват с другите. Заплахата относно половия им статус подкопава чувството за автономия при мъжете, което ги подтиква да демонстрират, че не зависят от приетите в колектива правила, разясняват учените по психология на мотивацията.

 

 

Източник:

Fragile or robust? Differential effects of gender threats in the workplace among men and women - ScienceDirect