Влюбването е магическо изживяване между двама души. Защо и как се случва то? Проф. Артър Арън от Щатския университет „Стоуни Брук“ в Ню Йорк проучва процесите, които се случват, когато двама души се влюбят. Ето какво разказва той...
 
Основната мотивация на хората като човешки същества е да се размножават и да подобряват способностите и своята ефективност. Сред начините за постигане на изброените са взаимоотношенията с другите хора. От проведените проучвания става ясно, че чувството за ефективност, особено във взаимоотношенията, е много важно.
 
Влюбването обикновено се случва с човек, който намираме за привлекателен, но и който също демонстрира, че е привлечен. Това създава ситуация, която предоставя чудесна възможност за себеразкриване и носи прилив на бодрост.
 
Интересно изключение се случва тогава, когато човек има ниско самочувствие и не може да повярва, че друг може да бъде привлечен към него. Тогава често се случва да се пропуснат възможности за влюбване
NEWS_MORE_BOX
 
 
Друг интересен детайл е моментът, в който срещаме даден човек - това също има значение. Така например, ако срещата се случи при условия на някаква силна емоция, когато организмът е объркан и развълнуван, обикновено привличането е на по-силно изразено. Този ефект се наблюдава често, но обясненията относно причините са спорни. 
 
Проф. Арън обяснява, че според статистиките повечето хора се влюбват в някого, когото познават от известно време. За „бързо“ влюбване хората съобщават едва в една трета от случаите. Любопитно е, че влюбването се различава в отделните култури, но в повечето от тях то съществува.